Gunāra Spodra sveiciens Latvijas svētkos

Patriotiski sveicieni mūsu valsts  svētkos jums visiem. Ir pagājis  101 gads no laika, kad Latvijas valsti  proklamēja. Un, kaut pusi no tā laika mūs apspieda okupācijas, tomēr ir liels brīnums, cik daudz Latvija ir sasniegusi īsā laikā.  Stabila demokrātija ar nodrošinātām robežām.  Lēna ekonomiska izaugsme ar Eiropas atbalstu.  Latviešu valoda un kultūra ir droši nostiprināta valstī. Nav konflikti ar minoritātēm.  Ir jau problēmas, bet tādas ir katrā valsti. Domāsim pozitīvi, lai valsts attīstās normāli.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Gunārs  Spodris
DV priekšnieks

Latvijas Varoņu gads 2019.

 

Šis gads ir Varoņu gads. Mēs atceramies, ka  simts gadus atpakaļ Bermonta armiju sakāva 11. novembri. Armijā bija vācu un krievu spēki, kuri gribēja kundzību saglabāt Latvijā. Tas neizdevās. No tā laika 11. novembris ir kļuvis par Lāčplēša dienu, kuru  mēs svinam katru gadu par godu Latvijas karavīriem. Jo tā diena bija kulminācija 1919. gada cīņām, lai tā Latvija, kura bija proklamēta 18. novembri iepriekšējā gadā, kļūtu par realitāti.

Katrs latvietis tur svētas šīs dienas ar pasākumiem Latvijā un ārzemēs. Daugavas Vanagi, sasauksimies, un svinēsim šis dienas, kuras ir pamats Latvijas valstij šodien un arī nākotnē!

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Gunārs Spodris
DV  prIekšnieks

Svinēsim Lāčplēša dienu un 18.novembri!

 

Daugavas Vanagi Latvijā par godu Lāčplēša dienai un 18. novembrim, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, organizē svinīgo svētku pasākumu, kas notiks 2019. gada 23. novembrī plkst. 12.30 Rīgā, Brīvības ielā 266. Pasākumā piedalīsies sieviešu koris “Daugavas Vanadzes” diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā.

Priecīgus svētkus!

Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieka diasporas jautājumos Aivara Grozas apsveikums Daugavas Vanagiem

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieka diasporas jautājumos Aivara Grozas apsveikums Daugavas Vanagu Centrālās valdes (DVCV) sēdes dalībniekiem. DVCV sēde notika Toronto, Kanādā, 2019. gada 9.- 11. jūlijā. Apsveikuma teksts:

Augsti godātais Daugavas Vanagu priekšnieka kungs,
Augsti godātie Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēdes dalībnieki,
Ārlietu ministrijas vārdā atļaujiet sveikt Daugavas Vanagu valdes pārstāvjus un sēdes dalībniekus. Daugavas Vanagi kā organizācija ir spēlējusi nozīmīgu lomu Latvijas neatkarības idejas saglabāšanā ilgajos okupācijas gados, mūsu Valsts neatkarības atjaunošanā, kā arī ir vienmēr bijusi nozīmīgs Ārlietu ministrijas sabiedrotais un partneris mūsu kopīgo mērķu īstenošanā.
Nesen nosvinējām mūsu Valsts 100. dzimšanas dienu. Ieejot jaunajā simtgadē, mēs raugāmies pretī jauniem mērķiem un izaicinājumiem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Viena no svarīgākajām prioritātēm ir uzturēt un nostiprināt saites ar ārpus Latvijas dzīvojošiem tautiešiem. Ar šā gada janvāri ir stājies spēkā diasporas likums, kas nosaka prioritātes darbam ar tautiešiem ārzemēs, nosaka to, ka Ārlietu ministrija ir koordinējošā valsts iestāde diasporas politikas īstenošanā.
12. jūlijā notiks pirmā Diasporas konsultatīvās padomes sēde. Diasporas konsultatīvās padomes uzdevums būt veidot un koordinēt darbu ar diasporu, ar “ārlatviešiem”, ar tautiešiem plašajā pasaulē.
Man ir patiess gandarījums, ka padomes sastāvā darbosies Daugavas Vanagu Centrālās valdes pārstāvis. Esmu pārliecināts, ka arī diasporas politikas laukā mūsu sadarbība būs tikpat aktīva un radoša, kāda tā ir bijusi visās ārpolitikas un drošības politikas jomās. Šis kopīgais darbs palīdzēs mums satuvināt latviešus visā pasaulē, palīdzēs mums nepazaudēt vienam otru…
Vēlot veiksmes sēdes dalībniekiem, patiesā cieņā
Aivars Groza
Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos
1 2 3 12