DV vēsture

Daugavas Vanagu organizācijas sākumi atrodami britu pārvaldītā karagūstekņu nometnē Beļģijā pēc Otrā Pasaules kara noslēguma. Daugavas Vanagu organizāciju dibināja šajā karagūstekņu nometnē 1945. gada 28. decembrī bijušie Latviešu leģiona kareivji. Jaunās organizācijas sākotnējie mērķi bija izpalīdzēt latviešu bijušiem karavīriem un viņu ģimenēm. Aptuveni 25 000 latvieši bija ieslodzīti rietumu sabiedroto pārvaldītās karagūstekņu nometnēs. Lielākais skaits atradās britu pārvaldītās nometnēs ziemeļu Vācijā. Kaut daudzi bija izkaisīti starp daudzām nometnēm, apmēram 12 000 mājoja Cēdelgēmas nometnē Beļģijā. Jaunās organizācijas sākotnējie mērķi bija izpalīdzēt latviešu bijušiem karavīriem un viņu ģimenēm.

“Latviešu leģions”, filmu studija “Deviņi”skatīties Youtube.

“Latviešu leģions: strīdīgie jautājumi”, Jāņa Tomaševska, Latvijas Kara muzeja 2.Pasaules kara vēstures nodaļas vadītāja publikācija www.sargs.lv, skat.:

http://www.sargs.lv/Viedokli/2013/03/14-1.aspx#lastcomment

Aptuveni 25 000 latvieši bija ieslodzīti rietumu sabiedroto pārvaldītās karagūstekņu nometnēs. Lielākais skaits atradās britu pārvaldītās nometnēs ziemeļu Vācijā. Kaut daudzi bija izkaisīti starp daudzām nometnēm, apmēram 12 000 mājoja Cēdelgēmas nometnē Beļģijā. No darbības sākumiem 1945. un 1946. gadā Daugavas Vanagu organizētājiem bija atļauts sazināties ar latviešiem citās nometnēs, lai izveidotu tīklu savstarpējam atbalstam. Kaut sākumā biedri sastāvēja no bijušajiem leģionāriem, Daugavas Vanagu organizācijas dibinātāji cerēja ietvert visus latviešus viņu biedru rindās. Pēc viņu izlaišanas no karagūstekņu nometnēm 1946. gadā, bijušie zaldāti pārcēlās uz bēgļu nometnēm, kur viņi turpināja centienus piedāvāt savstarpēju atbalstu un izturēt savu vienotību.1950. gadu sākumā, latvieši bēgļu nometnes atstāja un pārcēlās uz dzīvi Austrālijā, Rietumeiropā, Kanādā, Dienvidamerikā, un Amerikas Savienotajās Valstīs. Daugavas Vanagu organizācija gāja viņiem līdzi.

Par Bērzaini

Doma par Daugavas Vanagu invalīdu mītnes iegādi radās jau 1948.- 1949. gadā. Freiburgas priekšpilsētā Cēringenā tika iegādāts īpašums Daugavas Vanagu vajadzībām. Pirkuma līgumu slēdza 1952. gadā, 1953. gada 11. janvārī Bērzaines īpašums pārgāja Daugavas Vanagu rīcībā, skat.:

Berzaine – ipasums

Caur gadu desmitiem Daugavas Vanagu biedri turpināja savu uzdevumu savākt un savienot latviešus, lai saglabātu latviešu nācijas vienotību. Ilgus gadus šo uzdevumu izprata kā cīņu par Latvijas atbrīvošanu no padomju varas. Daugavas Vanagi ir arī pūlējušies veicināt latviešu jauniešu izglītību un viņu iesaistīt ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu kopienā. Tas tiek darīts, piedāvājot stipendijas un atbalstot latviešu skolas, korus, tautas deju kopas, teātru kopas, sporta komandas un daudzas un dažādas kulturālās nodarbības.

Lielu ieguldījumu DV vēstures apzināšanā dod Toronto izdotais Daugavas Vanagu Centrālās Valdes izdevums – grāmata “Laiks. Telpa. Ļaudis” ( rediģējis Vilis Hāzners )

  • 1. daļa. DV organizācijas dibināšanas priekšvēsture, izveidošanās un DV Centrālās valdes darbs laikā no 1952 lidz 1972 gadam
  • 2. daļa. DV organizācijas darbs no 1952. lidz 1973. gadam
  • 3. daļa. DV organizācijas zemju valžu un nodaļu darbs līdz 1973. gadam
  • 4. daļa. DV organizācijas centrālās valdes, zemju valžu, nodaļu, apvienību un kopu darbs / rediģējis Alfrēds Jānis Bērziņš.

Latvijas vēsture ir bijusi ļoti smaga, latviešu tauta ir cietusi zem lielvaru jūga, latviešu karavīri bija spiesti karot – zem svešiem karogiem. 16.marta vēsture un karavīru stāsti, skat.:

http://www.sargs.lv/Vesture/Vesture/2012/03/12-01_16marts.aspx#lastcomment

http://www.sargs.lv/Vesture/Vesture/2012/03/15-01.aspx#lastcomment

http://www.sargs.lv/Vesture/Vesture/2012/03/13-01.aspx#lastcomment

Daugavas Vanagi savās mītnes zemēs visā pasaulē atbalstīja ceļu uz neatkarības atjaunošanu Latvijā. Baltijas ceļš bija pašā Atmodas sākumā.

Tas izskan arī tagadējā DV CV valdes locekļa, toreiz Čikāgas latviešu radio raidījumu programmas vadītāja Ivara Švānfelda atmiņās 2014. gada 23.augusta LTV “Panorāmā”, skat.:

http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/baltijas-celjsh-atbalsojas-pasaules-medijos.a95590/

Daugavas Vanagu Centrālā Valde aktīvi piedalās Latvijas notikumos. DV CV pārstāvji piedalījās latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas aizstāvībā referendumā Latvijā, norit patriotiskais darbs, vēstures skaidrošanas darbs, kā arī okupācijas seku apzināšana un Latvijas neatkarības stiprināšana.

Saruna Latvijas Radio par DV ar organizācijas “Daugavas vanagi” centrālās valdes priekšsēdētāju atvaļinātu admirāli Andreju Mežmali.

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/monopols/daugavas-vanagu-priekssedetajs-andrejs-mezmalis.a57386/