DV Centrālā Valde

Par Daugavas Vanagu priekšsēdi no 01.01.2018. ievēlēts Gunārs Spodris, kurš stājās pie amata pienākumu pildīšanas no 01.01.2018. – 31.12.2020.; par Daugavas Vanadžu priekšnieci no 01.01.2018. ievēlēta Klāra Mētra, kura stājās pie amata pienākumu pildīšanas no 01.01.2018. – 31.12.2020.;

2018. gada 10. martā Rīgā notika DVL pārstāvju sapulce, kurā vēlēja par izvirzītajiem kandidātiem DV CV valdei un prezidijam. Tika ievēlēti:  DVL Zemes valdes priekšnieks Andrejs Mežmalis kā DV CV loceklis, Ivars Švānfelds kā DV CV sekretārs, Asja Ramate kā DV CV kasiere. 2019. gada 23. martā Rīgā notika DVL pārstāvju sapulce, kurā par DV CV sekretāri ievēlēta Silvija Kaugere.

Iepriekšējā DV CV valde līdz 31.12.2017. :

Andrejs Mežmalis – DV priekšnieks un DV CV valdes priekšsēdis
Ivars Švānfelds – DV CV sekretārs
Andris Staklis – DV CV kasieris
Aivars Sinka – Anglija; DV CV priekšsēža 1.vietnieks un Informācijas nozares vadītājs
Aleksandrs Grimms – Austrālija
Andris Kursietis – ASV
Zigurds Rīders – ASV
Gunta Reynolds – Daugavas Vanadžu priekšniece
Jānis Lūsis – Kanāda
Andris Holms – Latvija
Mārtiņš Bērziņš – Vācija
Ilgvars Gūtmanis – Zviedrija