DV Centrālā Valde

Par Daugavas Vanagu priekšsēdi ir izvēlēts Gunārs Spodris, kurš stājas pie amata pienākumu pildīšanas no 01.01.2018. Par Daugavas Vanadžu priekšnieci izvēlēta Klāra Mētra, kura arī stājas pie amata pienākumu pildīšanas no 01.01.2018.

2018. gada 10. martā Rīgā notika DVL pārstāvju sapulce, kurā vēlēja par izvirzītajiem kandidātiem DV CV prezidijam. DV CV prezidijam tika izvirzīti un ievēlēti:  DVL Zemes valdes priekšnieks Andrejs Mežmalis kā DV CV prezidija loceklis, Ivars Švānfelds kā DV CV sekretārs, Asja Ramate kā DV CV kasiere.

Par jauno DV CV prezidija un valdes sastāvu informācija vēl sekos!

Iepriekšējā DV CV valde:

Andrejs Mežmalis – DV priekšnieks un DV CV valdes priekšsēdis
Ivars Švānfelds – DV CV sekretārs
Andris Staklis – DV CV kasieris
Aivars Sinka – Anglija; DV CV priekšsēža 1.vietnieks un Informācijas nozares vadītājs
Aleksandrs Grimms – Austrālija
Andris Kursietis – ASV
Zigurds Rīders – ASV
Gunta Reynolds – Daugavas Vanadžu priekšniece
Jānis Lūsis – Kanāda
Andris Holms – Latvija
Mārtiņš Bērziņš – Vācija
Ilgvars Gūtmanis – Zviedrija