Struktūra

 

Organizācijas Daugavas Vanagi pamatā ir vietējās Daugavas Vanagu apvienības un kopas, kas atrodas, kur latvieši mīt: Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Austrālijā, Dienvidamerikā, Rietumeiropā un pašā Latvijā. Katras valsts Daugavas Vanagu apvienības sastāv valsts mēroga Daugavas Vanagu zemes valdē. Visas Daugavas Vanagu zemes valdes sastāv pasaules mēroga Daugavas Vanagu Centrālā valdē. Daugavas Vanadzes pamatā arī ir vietējās Vanadžu kopas, kas sadarbojās ar savām vietējām Daugavas Vanagu apvienībām un kopām. Vanadzēm ir savi zemes un pasaules mēroga organizācijas. Kopā Daugavas Vanagi un Vanadzes veido Daugavas Vanagu saimi. Katru gadu Daugavas Vanagu apvienības un kopas izrauga delegātus uz Delegātu sapulci, kas notiek aprīlī vai maijā. Delegātu sapulce ievēl Zemes valdi. Zemes valdē darbojās valdes priekšnieks, sekretārs, kasieris un vairāki nozaru vadītāji. Ir nozares aprūpei, biedrzinim, ideoloģijai, informācijai, kultūrai, sportam, Vanadzēm un jaunatnei. Zemes valdei klāt darbojas vairākas komisijas.

Daugavas Vanagu Centrālās valdes priekšsēdis ir atv. flotiles admirālis Andrejs Modris Mežmalis.

IMG_2589