Rekvizīti

Nodibinājums Fonds “Daugavas Vanagu Centrālās Valdes pārstāvniecība Latvijā”

Reģ.Nr.40008004689

Rīga, Slokas iela 122 k-1 , LV-1067

Banka:

AS “SEB BANKA”, Vecrīgas filiāle

Konta Nr. LV02 UNLA 0001 0037 0041 2

SWIFT kods: UNLALV2X