Publikācijas

7be6ba87-9b24-4619-b630-70cb7f9e8682Daugavas Vanagi uzskata, ka cilvēkiem visā pasaulē ir jāzina un jārespektē patiesība par Latvijas vēsturi, it sevišķi par notikumiem padomju un nacistu okupācijas laikā. Daugavas Vanagu Centrālā Valde 2000. g. publicēja grāmatu Okupācijas Varu Nodarītie Postījumi Latvijā 1940-1990, ISBN 91-87114-35-6. Daugavas Vanagi Kanādā 2009. g. publicēja Edgara Jasūna Aiz Dzelzs Vārtiem internetā audiogrāmatu formātā.[1] Kopš 2009. g. Daugavas Vanagu Mēnešraksts ir pieejams internetā. Audio formātā publicētas Dr. Ulža Ģērmaņa „Latviešu tautas piedzīvojumi“ un „Pakāpies tornī“. Arnolda Šiņķa 1954. g. izdota grāmata „Kurzemes cietoksnis“ ierunāta „podcast“ formātā 2010.g. Daugavas Vanagu Centralās valdes locekļi regulāri ir publicējuši savus rakstus medijos, grāmatās, veidojuši prezentācijas un seminārus, atbalstījuši grāmatu izdošanu par Latvijas vēstures jautājumiem. Daugavas Vanagu Centrālās valdes priekšsēdis A.M. Mežmalis ir izdevis grāmatu Latviešu leģions un publicējis rakstus avīzēs gan latviešu, gan angļu valodā.