Priecīgas Lieldienas!

Lai prieka pilnas jums šīs savdabīgās Lieldienas! Novēlu jums un visiem Vanagiem, Vanadzēm un Vanadzēniem veselību un izturību grūtos laikos. Mēs esam stipri, mēs uzvarēsim šo slimību, mēs turpinām darboties. Lai saticība, sapratne un miers valda mūsu mājās un arī visā pasaulē!

Lielās dienas rītiņā
Agri gāju šūpoties,
Lai redzēju koku galus
Zelta sauli margojam.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Gunārs Spodris

Daugavas Vanagu priekšnieks