Pateicības un apbalvojumi

Vgrinvalds

 

Augstākais Daugavas Vanagu apbalvojums ir Zelta Goda zīme.  Ar to ir apbalvoti daudzi izcili Daugavas Vanagu biedri. Viens no tiem ir arī Valdis Grīnvalds (1913-1996), kurš bija viens no diviem Masļenku robežincidentā izdzīvojušajiem Latvijas robežsargiem un aktīvs trimdas sabiedriskais darbinieks, Daugavas Vanagu organizācijas loceklis Kalifornijā, skat.: http://lv.wikipedia.org/wiki/Valdis_Gr%C4%ABnvalds

Zelta Goda zīmi ir saņēmis Vilis Hāzners, viens no DV organizācijas idejiskajiem pamatlicējiem, aktīvs trimdas sabiedriskajā dzīvē, Latviešu nacionālās padomes prezidija loceklis, DV mēnešraksta redzktors un grāmatu autors.

DV organizācija atbalsta patriotisko audzināšanu skolās ne tikai Latvijā, bet pasaulē.
Pateicība latviešu skolai Hamiltonā, skat.:

Latviesu skola Hamiltona