Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieka diasporas jautājumos Aivara Grozas apsveikums Daugavas Vanagiem

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieka diasporas jautājumos Aivara Grozas apsveikums Daugavas Vanagu Centrālās valdes (DVCV) sēdes dalībniekiem. DVCV sēde notika Toronto, Kanādā, 2019. gada 9.- 11. jūlijā. Apsveikuma teksts:

Augsti godātais Daugavas Vanagu priekšnieka kungs,
Augsti godātie Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēdes dalībnieki,
Ārlietu ministrijas vārdā atļaujiet sveikt Daugavas Vanagu valdes pārstāvjus un sēdes dalībniekus. Daugavas Vanagi kā organizācija ir spēlējusi nozīmīgu lomu Latvijas neatkarības idejas saglabāšanā ilgajos okupācijas gados, mūsu Valsts neatkarības atjaunošanā, kā arī ir vienmēr bijusi nozīmīgs Ārlietu ministrijas sabiedrotais un partneris mūsu kopīgo mērķu īstenošanā.
Nesen nosvinējām mūsu Valsts 100. dzimšanas dienu. Ieejot jaunajā simtgadē, mēs raugāmies pretī jauniem mērķiem un izaicinājumiem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Viena no svarīgākajām prioritātēm ir uzturēt un nostiprināt saites ar ārpus Latvijas dzīvojošiem tautiešiem. Ar šā gada janvāri ir stājies spēkā diasporas likums, kas nosaka prioritātes darbam ar tautiešiem ārzemēs, nosaka to, ka Ārlietu ministrija ir koordinējošā valsts iestāde diasporas politikas īstenošanā.
12. jūlijā notiks pirmā Diasporas konsultatīvās padomes sēde. Diasporas konsultatīvās padomes uzdevums būt veidot un koordinēt darbu ar diasporu, ar “ārlatviešiem”, ar tautiešiem plašajā pasaulē.
Man ir patiess gandarījums, ka padomes sastāvā darbosies Daugavas Vanagu Centrālās valdes pārstāvis. Esmu pārliecināts, ka arī diasporas politikas laukā mūsu sadarbība būs tikpat aktīva un radoša, kāda tā ir bijusi visās ārpolitikas un drošības politikas jomās. Šis kopīgais darbs palīdzēs mums satuvināt latviešus visā pasaulē, palīdzēs mums nepazaudēt vienam otru…
Vēlot veiksmes sēdes dalībniekiem, patiesā cieņā
Aivars Groza
Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos

Daugavas Vanagi no visas pasaules Sidrabenē

DVCV svinīgās sēdes dalībnieki sēdes noslēgumā.

  Daugavas Vanagi no piecām valstīm – Austrālijas, ASV, Kanādas, Latvijas un Lielbritānijas, satikās uz gadskārtējo Centrālās valdes sēdi, kura notika no 2019. gada 9. līdz 11. jūlijam. Centrālās valdes uzdevums ir saskaņot Daugavas Vanagu darbību pasaules līmenī. Sēde notika Kanādā, netālu no Toronto, skaistajā Sv. Andreja draudzes lauku īpašumā “Sidrabene “.

Taisnā ceļā no Toronto Dziesmu svētkiem, valdes locekļi devās uz Sidrabeni, kur bija iespēja satikties, sastrādāties un pavadīt jaukus brīžus brīnišķīgās Kanādas dabas klēpī.

Sēdes atklāšanā Gunārs Spodris un Gunta Reynolds.

Svinīgās sēdes dalībnieki.

Svinīgo sēdi, kura notika 10. jūlijā, atklāja Kanādas Daugavas Vanagu priekšsēde Gunta Reynolds. Pēc svētbrīža, ko vadīja mācītāja Ilze Kuplēna – Ewart, klātesošos sveica DV priekšnieks Gunārs Spodris un PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte. Apsveikumu ar vēlējumu aktīvi un ražīgi darboties Latvijas labā Daugavas Vanagiem atsūtīja Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, to nolasīja DV prezidija sekretāre Silvija Kaugere. Sirsnīgus apsveikuma vārdus bija atsūtījis LR Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Aivars Groza, Latvijas Republikas vēstniecība Kanādā un LR ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums, Daugavas Vanagu goda priekšnieks Varimants Plūdons, Daugavas Vanadžu goda priekšniece Ilga Niradija, bijušais DV priekšnieks Juris Augusts. Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra bija atsūtījusi pateicības Daugavas Vanadzēm par labajiem paveiktajiem darbiem.

Kristīnes Saulītes klātbūtne deva iespēju valdes locekļiem no trīs kontinentiem pārrunāt iespējas kopīgi sadarboties vairākos darba laukos, ieskaitot patriotisko audzināšanu, kaŗavīru ģimeņu atbalstu kopā ar organizāciju “Namejs”, kā arī kopīgu darbu Diasporas konsultatīvajā padomē. Padomei būs nopietna loma, saskaņojot darbību diasporas sabiedrībā ar Latvijas valsts iestādēm, tā ir organizēta LR Ārlietu ministrijas paspārnē. Par Daugavas Vanagu pārstāvi padomē ievēlēja Aivaru Sinku no Apvienotās Karalistes.

Daugavas Vanagu Centrālā valde pieņēma sekojošus lēmumus un rezolūcijas:

Lēmumi

Daugavas Vanagu Centrālā valde 2019. gada 11. jūlija sēdē nolemj:

  1. Atlikušos līdzekļus DVCV pārstāvniecības kontā 531018 (1921,31EUR), kas bija nozīmēti studentu stipendijām, pārskaitīt DV Latvijā, lai veicinātu jaunatnes radošo konkursu rīkošanu.

  1. Samazināt dotācijas summu sākot ar 2020. gadu uz 9 eiro par katru biedru DV zemēs ārpus Latvijas. DV Latvijā dotācijas līmenis paliek 5 eiro par katru biedru. Šis lēmums atceļ iepriekšējus lēmumus par dotāciju līmeni.

  1. Sākot ar 2020. gadu neizdot DV Mēnešrakstu esošā formātā. Tā vietā izdot vienu elektronisku eksemplāru gadā, ar iespēju izdrukāt. Valde uzdod DVCV prezidijam rast praktisku izkārtojumu un vadlīnijas šai izmaiņai.

  1. 2020. gadā no 5. līdz 7. jūnijam rīkot DVCV sēdi Klīvlandē, ASV.

  1. Turpinot 2018. gadā pieņemto 6. lēmumu, izdot papildinātas vēlēšanu instrukcijas DVCV rakstiskā sēdē un izsūtīt DV zemēm informācijai.

  1. DVCV izsaka sirsnīgu pateicību DV Kanādā, kā arī DVCV prezidijam par sēdes rīkošanu, un Sv. Andreja draudzes lauku īpašuma “Sidrabene” darbiniekiem un vadībai par laipno uzņemšanu.

Rezolūcijas

Daugavas Vanagu Centrālā valde:

  1. Sveic Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu un novēl viņam laimi, veselību un spēku turpināt darbu Latvijas labā.

  1. Lūdz DV zemēm atbalstīt jauno Brīvības pieminekļa apgaismošanas labdarības kustību “Gaisma mūsu brīvībai!” (http://www.brivibaspiemineklis.lv/), ziedojumus sūtot DVCV pārstāvniecībai.

Gunārs Spodris un Aivars Sinka darbus iesākot.

Sēdes dalībnieki veica nopietnu darbu, sakārtojot DV Centrālās valdes pārstāvniecības finanses un tiesisko izkārtojumu.

Sēdes dalībnieki izteica sirsnīgu pateicību Kanādas un Sidrabenes vadībai par sirsnīgo uzņemšanu. Pēc gada, 2020 gada jūlijā valdes locekļi tiksies Klīvlandē, ASV.

Materiālu publikācijai mājas lapā sagatavoja:

Silvija Kaugere

Gunārs Spodris un Līga Nutter Sidrabenē.

No kreisās: G. Spodris, G.Reynolds, Z.Rīders, Toronto Daugavas Vanagu pārstāvji DVCV atklātajā sēdē.

G.Spodris, A.Ramate un A.Mežmalis Sidrabenē.

No kreisās: K.Saulīte, Dz. Eglītis, A.Sinka un I.Sīkā DVCV sēdē.

DVCV sēde Kanādā. Gunāra Spodra ievadvārdi sēdes svinīgajai atklāšanai

Ikgadējā Daugavas Vanagu
Centrālās Valdes sēde
no 9. – 11. jūlijam Kanādā.

 

 

DVCV priekšnieka Gunāra Spodra ievadvārdi svinīgajai sēdei

2019. gada 9. jūlijā, Sidrabenē:

Sveicināti, Latvijas patrioti!

Sveicināti Vanagi un Vanadzes!

Mīļie tautieši!

Šogad mēs svinam Latvijas varoņu gadu. Ir pagājuši simts gadi, kopš Latvija kļuva par realitāti, jo 18. novembrī tā bija tikai ideja. Simts gadus atpakaļ tika padzīti boļševiki un Bermonta armija tika sakauta. Tikai vēl atlika Latgali atbrīvot. Tas viss tika panākts kopā ar sabiedrotiem. Šogad paiet arī 75 gadi, kad Padomju Savienības armija pārgāja Latvijas robežu. Asiņainā kauja bija Mozuļos, tuvu pie Krivandas, kur simtiem latviešu karavīri krita 16. jūlijā 1944. gadā aizstāvot Latvijas robežu. Latviešu cerības uz neatkarīgu valsti nebija sabiedroto pēckara plānos. Latviešu leģionāri Rietumos dibināja Daugavas Vanagus, lai saturētu trimdas kopību, un mēs svinēsim 75 gadus mūsu organizācijai nākošgad. Mēs uzvarējām karsto un auksto karu. Padomju Savienība sabruka, jo tās ekonomika nevarēja sacensties ar Rietumiem. Trimdas tautiešu atbalsts radiem Latvijā parādīja, ka viņi nedzīvo nekādā padomju paradīzē. Tomēr laiki mainās un mums arī jāmainās, lai mēs varētu turpināt dot palīdzību Latvijai. Aprūpes darbs samazinājās, jo leģionāru skaits ir stipri krities ( jūlijā bija 105 leģionāri Latvijā, kuriem palīdzam ). Arī Daugavas Vanagu biedru skaits samazinājās ar katru gadu. Tādēļ ir jānovērtē spējas un jāsaredz, kur mūsu darbība var būt sekmīga un atbilstoša Daugavas Vanagu mērķiem. Mums ir jāsadarbojas vairāk ar citām patriotiskām organizācijām, kopīgi varam sasniegt vairāk. Mums ir jācīnās par pareizu Latvijas vēstures vērtējumu Otrajā pasaules karā un pēc tam, jo mūsu ienaidnieki turpina savu propagandu. Mums ir jāpaplašina darbs ar jaunatni Latvijā un ārzemēs. Mums ir jāturpina aprūpes darbs leģionāriem, daudzbērnu ģimenēm un citiem. Šis darbs ir pamats visai mūsu darbībai. Mums jāturpina svinēt atceres dienas, jo nedrīkstam aizmirst mūsu vēsturi. Un vissvarīgākais – mums jācīnās par latviešu valodu un kultūru. Jo tikai tā pastāvēs brīva, neatkarīga Latvijas valsts.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

 

 

Veidot vēl neuzrakstīto Latvijas vēsturi. Profesore Inese Vaidere intervijā Daugavas Vanagiem

Profesore un EP deputāte Inese Vaidere kopā ar Latvijas Republikas premjerministru, bijušo EP deputātu Krišjāni Kariņu un Eiropas Komisijas viceprezidentu no Latvijas  Valdi Dombrovski.

Maijā mēs svinam Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu. Lai kur mēs katrs būtu pasaulē, Latvija mums ir tikai viena. Maijā ir arī Eiropas diena, un diena, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Svarīgi ir, kāda būs Eiropas nākotne, jo Latvija ir Eiropas daļa. Maijā mēs visi dodamies arī vēlēt, šogad tas ir 25. maijs, kad atkal izšķirsies Eiropas Savienības nākotne, ceļš, kādu tā ies, un līdz ar to arī Latvija. Ko un kā vēlēt, par to jautājums ir daudziem. Un nebūt ne viegls. Solījumi ir daudzi, bet kā ir ar darbiem? Skats uz Eiropas lietām visdziļākais ir tiem ļaudīm, kuri tās reāli pārzin un kuri strādā Eiropā ik dienas. Daugavas Vanagi kā pasaules latviešu organizācija arvien ir iestājusies par Latviju, tās brīvību un neatkarības saglabāšanu. Tas ir svarīgi Latvijai, latviešiem visā pasaulē, Latvija ir sargājama un tās nākotne ir arī visas tautas nākotne. Kā uz procesiem vēsturē, Latvijas neatkarības atjaunošanā un patreiz Eiropā raugās EP deputāte, profesore Inese Vaidere, to likās interesanti uzzināt. Viņas pieredze Latvijas brīvības un neatkarības ceļa stiprināšanā ir ļoti liela.

Kā Jūs raugāties uz trimdas nozīmi Latvijas neatkarības atjaunošanas procesā?

Vispirms par tās trimdas nozīmi, pie kuras pieder arī mans tēvatēvs, kuram arī nācās atstāt labi iekopto, veiksmīgo zemnieku saimniecību 1944. gadā. Šīs pēckara trimdas ieguldījums ir nenovērtējams. Tas ir gan informatīvs, gan finansiāls, gan arī zināšanu atbalsts, jo Latvijas neatkarības atjaunošanas pirmajos gados bieži nebija izpratnes, kā vispār funkcionē tirgus ekonomika. Trimdas tautiešu ieguldījums Latvijas neatkarības atjaunošanā patiešām ir ārkārtīgi liels. Es ļoti augsti novērtēju tos trimdiniekus, kuri, Latvijai atgūstot neatkarību, ir atgriezušies Latvijā un turpina palīdzēt. Arī tos, kuri kādu iemeslu dēļ nav varējuši atgriezties, tomēr interesējas par Latviju un palīdz savu iespēju robežās. Attiecībā uz tiem, kuri atstāja Latviju tad, kad atvērās brīvais darbaspēka tirgus Eiropā – tur ir dažādi iemesli. Daudzi ir cietuši krīzes laikā, cilvēkiem ir parādsaistības, un, protams, dzīves līmenis, algas daudzviet Eiropā ir augstākas. Latvijā, kura okupācijas gados ir izlaupīta, vienkārši nevar uzreiz cerēt, ka mums būs tāds pats dzīves līmenis kā Vācijā, Apvienotajā Karalistē vai Īrijā. Cilvēki, kuri strādā ārpus Latvijas, vairo to valstu bagātību, bet viņi mums ir – ļoti, loti vajadzīgi. Tāpēc es esmu ārkārtīgi iepriecināta par tiem, kuri ir izlēmuši atgriezties Latvijā. Es nesen runāju ar Valmieras Domes priekšsēdētāju. Viņš teica, ka Valmieras reģionā daudzas ģimenes ir atgriezušās. Esmu par to ļoti priecīga, jo šiem cilvēkiem ir jauna pieredze un viņi būs loti nozīmīgs faktors Latvijas labklājības paaugstināšanā. Latvijas valdībai es novēlu savukārt – mazināt birokrātiskos šķēršļus, lai būtu atbalstoša politika. Es ļoti gaidu atpakaļ tos cilvēkus, kuri ir aizbraukuši. Es varu apgalvot, ka Latvija ir skaistākā, labākā zeme, kur dzīvot. Mums kopīgiem spēkiem ir jāpadara Latvija arī par bagātu zemi, lai katrs šajā zemē justos labi un novērtēts.

Jūs esat ilgus gadus atbalstījusi pasaules latviešu organizācijas Daugavas Vanagi rīkotos konkursus, kuri veltīti Oskaram Kalpakam, Gunāram Astram, kā arī konkursu “Vai tu pazīsti Latviju”. Kādas ir Jūsu domas par patriotisma nozīmi?

Profesore Inese Vaidere kopā ar Daugavas Vanagu kora dalībniecēm.

Man ir ilgstoša sadarbība ar Daugavas Vanagiem, es varu tikai apbrīnot to enerģiju un izpratni, kuri temati Latvijā ir svarīgi, lai audzinātu jauno paaudzi patriotiski un vairotu patriotismu vispār. Un nosauktie trīs konkursi, kurus vairākus gadus atbalstu, ir lielisks piemērs tam, ko un kā darīt.

Piemēram, literārais konkurss Latvijas skolām par Oskaru Kalpaku. Šis izcilais cilvēks darīja visu, lai Latvija būtu brīva un neatkarīga valsts, ziedojot dārgāko – savu dzīvību. Jaunie cilvēki, pētot vēsturi, noteikti uzdod sev šo jautājumu – ko es varētu dot Latvijai. Ļoti svarīgi ir apzināties ne tikai savas zemes, bet arī savas pilsētas, sava ciema vēsturi. Mums ir daudz varonīgu, darbīgu un gudru cilvēku, un šo, vēl neuzrakstīto Latvijas vēsturi veidot, tas ir ļoti būtiski.

Vēl par Gunāru Astru, kuram veltīto literāro konkursu jauntanei arī atbalstu. Gunārs Astra bija īpašs cilvēks. Jau pašā sākumā, tikko ievēlēta Eiropas Parlamentā, virzīju Gunāru Astru Saharova balvai par domas brīvību. Balvu gan toreiz saņēma cita personība, jo tika nolemts, ka balvu piešķirs tiem, kas vēl ir dzīvi. Tomēr to, kā viņš cīnījās, kā cieta no režīma, to izdevās Eiropas Parlamentā pateikt plašai citu valstu auditorijai.

Pērn, decembrī es saņēmu vēstuli no Harija Astras, Gunāra brāļa. Zinot, ka es visu laiku esmu atbalstījusi Gunāra Astras piemiņu, Harijs Astra teica, ka vajadzētu ierosināt, lai Neatkarības laukumā, kas tagad top, būtu Gunāra Astras piemineklis. To ierosināju Ojāra Spārīša vadītajai Rīgas Domes Pieminekļu padomei. Atsaucības joprojām nav. Taču es uzskatu, ka tieši Rīgas Domes pienākums ir rūpēties, lai Rīgā būtu piemineklis tādam cilvēkam kā Gunārs Astra. Diemžēl Rīgas Domē atrodas nauda dažādiem mērķiem, bet tiklīdz runa ir par patriotiskām lietām – tad dariet paši. Latvijas vēsture ir ļoti vērtīga un tos cilvēkus, kas to veidojuši pozitīvā virzienā, nedrīkst aizmirst. Vēl pirms 18 gadiem, kā deputāte Rīgas Domē, arī es darbojos Pieminekļu padomē un toreiz ierosināju vietu Gunāra Astras piemineklim pie Tieslietu ministrijas, kur viņš teica savu pēdējo runu. Tomēr pēc manis ievēlēšanas Saeimā Rīgas Dome šo ierosinājumu “aizmirsa.

Kādi ir ieguvumi Latvijai ir bijuši, esot Eiropas Savienībā?

Darbā Eiropas Parlamentā.

Vispirms – tā ir brīvība. Tie, kuri esam dzīvojuši padomju okupācijas gados, zinām, ko nozīmē brīvība, un mēs protam to novērtēt. Tagad viss ir pašu rokās, paši varam veidot savu likteni. Mums aiz katra stūra nestāv čekists, kas mūs kontrolētu, mūsu mājās vairs netiek ievietotas noklausīšanās iekārtas, mēs varam dzīvot brīvi. Dalība Eiropas Savienībā ir atvērusi visu pasauli. Ir ļoti maz to valstu, kur mums ir vajadzīgas iebraukšanas vīzas. Jaunā paaudze var doties brīvi mācīties ārpus valsts, ja viņi to vēlas. Vecākajai paaudzei ir pieejami dažādi mūžizglītības projekti. Šajos gados esam saņēmuši 9 miljardus eiro no Eiropas Savienības fondiem. Tas ir apmēram viens Latvijas budžets. Ja mēs būtu ārpus Eiropas Savienības, protams, šāda atbalsta nebūtu, un Latvija attīstītos daudz lēnāk. Kādreiz saka – bet mēs jau arī iemaksājam Eiropas Savienības budžetā. Jā, taču no katra eiro, ko mēs iemaksājam, 3 – 4 eiro caur dažādiem fondiem saņemam atpakaļ. Kad 2017. gadā Latviju skāra plūdi, es rosināju Latvijas valdību aprēķināt zaudējumus, iesniegt pieprasījumu Eiropas Komisijai. Valdība atsaucās šim ierosinājumam un es uzņēmos gatavot ziņojumu Eiropas Parlamentam, lai šo zaudējumu segšanas summu mums piešķirtu no Eiropas Savienības budžeta. Tas izdevās, 17,7 miljonus eiro Latvija ir saņēmusi. Kas mūs atbalstītu, ja mēs nebūtu Eiropas Savienībā? Mēs varbūt bieži pat nenovērtējam visus tos labumus, kas mums ir, esot Eiropas Savienībā. Protams, arī Eiropas Savienība nav ideāla. Kas šajā pasaulē ir ideāls? Bet tā tomēr ir labākā vieta, kur pasaulē būt un dzīvot!

Kas vēl darāms turpmāk, lai Latvijai būtu straujāka, labāka attīstība?

Vienotais tirgus, kas ir atvieglojis dzīvi mūsu uzņēmējiem, studentiem, arī tiem, kuri brauc ekskursijās, ir nesis arī savas negatīvās sekas. Brīvā darba tirgus apstākļos vairāki simti tūkstošu Latvijas iedzīvotāju ir devušies uz bagātākajām valstīm. Līdz ar to viņi rada labākus dzīves apstākļus – tajās valstīs. Var, protams, atsevišķos gadījumos teikt, ka mūsu valsts nav kaut ko izdarījusi, lai visi cilvēki justos labi šeit, bet galvenais vaininieks ir tie piecdesmit padomju okupācijas gadi. Latvija tika pilnīgi izlaupīta, un vēl nav bijis iespējams pilnībā nostāties līdzās bagātajām Eiropas valstīm. Tas ir tāds apburtais loks, kad cilvēki labākas dzīves meklējumos atstāj Latviju, sakot, ka atgriezīsies tad, kad šeit būs lielākas algas, bet mums šie cilvēki ir ļoti vajadzīgi Latvijā atpakaļ, lai Latvijas ekonomika attīstītos, lai tās lielākās algas varētu maksāt. Tas ir tas, pie kā ir jāstrādā.

Vēl ļoti svarīgs jautājums ir nevienlīdzibas mazināšana. Latvija ir viena no tām valstīm Eiropas Savienībā, kurās ir lielākā starpība starp iedzīvotājiem ar lieliem ienākumiem un iedzīvotājiem ar maziem ienākumiem. Diemžēl pagājušā gada nodokļu reforma bija neveiksmīga, tā vēl vairāk šo starpību palielināja. Es uzskatu, ka, tāpat kā visās attīstītajās Rietumu valstīs, Latvijā ir vajadzīgs progresīvais ienākumu nodoklis, kas nodrošinātu arī trūcīgākajiem iedzīvotāju slāņiem labākus ienākumus, un ir jāpaceļ arī minimālā alga. Nevienlīdzības mazināšana ir ļoti svarīgs uzdevums.

Vēl viens ļoti svarīgs uzdevums ir samazināt nevienlīdzību arī starp mazāk un vairāk attīstītajiem reģioniem. Dzīves līmeņi Pierīgā un Latgalē ir ļoti atšķirīgi. Vairāk dažādu stimulu ir jāvērš tieši attālāko reģionu attīstībai.

Vēl kas. Nedrīkst būt atšķirības starp to produktu kvalitāti, ko piedāvā Rietumeiropā un ko piedāvā, piemēram, Latvijā. Esmu panākusi, ka tikuši sperti lieli soļi uz priekšu šajā virzienā, bet likumdošana vēl ir precizējama, lai attiecīgos uzņēmumus, kuri diskriminē mūsu cilvēkus, varētu ne tikai nosaukt, bet arī sodīt. Tie ir darbi, kuri ir jāturpina.

Jāturpina cīnīties arī par to, lai Eiropas Savienības budžetā nesamazinātos tie līdzekļi, kuri ir domāti dzīves līmeņa izlīdzināšanai, proti, Kohēzijas fondi, jo tie Latvijai ir ļoti svarīgi. Es kā vienīgā no Latvijas darbojos Eiropas Parlamenta budžeta komitejā un zinu, kā par to cīnīties. Mana balss ir bijusi pietiekami skaļa, jo ir uzklausīta Ja iedzīvotāji man atkal uzticētu strādāt EP, es esmu gatava strādāt ar pirmo minūti. Man šis darbs ir zināms un, kā Kārlis Skalbe ir teicis – lai runā darbi!

Kādi darbi, nesot Latvijas vārdu Eiropā, ir paveikti iepriekšējos sasaukumos?

Vēl 2004. gadā, kad ieradāmies Eiropas Parlamentā, lielākai daļai deputātu bija priekšstats, ka tikai nacisms ir bijis slikts, bet PSRS sistēma laba, jo atbrīvoja Eiropu no nacisma. Mums bija jāskaidro un jāpierāda, ka totalitāras sistēmas vispār, gan komunisms, gan nacisms bija vienlīdz vainīgs Otrā pasaules kara izraisīšanā. To pierāda 1939. gadā noslēgtais Staļina – Hitlera jeb Molotova – Ribentropa pakts. No abiem režīmiem ir cietuši mūsu, Latvijas cilvēki, no padomju režīma zvērībām Latvijā ir cietuši daudz vairāk. Es aktīvi sāku strādāt šajā virzienā, un ar manu līdzdalību un finansiālo atbalstu tapa filma “Padomju stāsts”. Kad to pirmo reiz parādījām Eiropas Parlamentā, daudzi Rietumvalstu pārstāvji nespēja noticēt, ka kaut kas tāds ir bijis padomju režīma ietvaros. Pamazām situācija un izpratne par vēsturi mainījās, un es domāju, ka mans pienesums ir bijis nopietns. Arī tajā procesā un rezultātā, kad mēs, piecu valstu deputāti – es no Latvijas un vēl deputāti no Apvienotās Karalistes, Vācijas, Ungārijas un Igaunijas, savācot vairāk kā 400 deputātu parakstus, kas bija grūts darbs, panācām, ka 23. augustu atzīst par kopīgu visas Eiropas piemiņas dienu staļinisma un nacisma upuriem. Mēs izskaidrojām, ka vēlamies, lai šajā dienā piemin visus nevainīgos kara upurus, kuri ir cietuši abu agresīvo lielvaru, totalitārās PSRS sistēmas un nacistiskās Vācijas darbību rezultātā. Esam panākuši, ka Eiropā labāk sāk izprast, kas tad īsti ir Krievija. Eiropai acis atvērās platāk, kad Krievija iebruka Gruzijā, vēl platāk, kad Krievija iebruka Ukrainā, okupēja un anektēja Krimu. Tas, ka pret Krieviju ir ieviestas sankcijas, kuras nav atceltas joprojām, tas ir arī šīs, Krievijas rīcības un vēstures skaidrošanas rezultāts. Esmu panākusi arī Latvijas Okupācijas biedrības iesaisti Prāgas platformā, kā arī finansējusi un atbalstījusi grāmatas izdošanu par PSRS nodarītajiem zaudējumiem Baltijā latviešu, angļu un krievu valodās.

Ar ko Latvija mirdz Eiropas tautu saimē, kā mēs varam parādīt savu kultūru?

Latvija ir bagāta ar saviem zinošajiem, gudrajiem, kultūru mīlošajiem cilvēkiem. Latvijas kultūra ir ļoti bagāta. Jau savā pirmajā sasaukumā es vārda tiešā nozīmē aizvedu uz Eiropas Parlamentu Dziesmu svētkus. Atvedu kori, latviešu rotaļas un parādīju, kas ir mūsu Dziesmu svētki. Mani kolēģi pat no sākuma neticēja – kā, uz skatuves vairāk kā 11 tūkstoši, klausās viņus vairāk kā 40 tūkstoši? Es saku, jā, tie ir Latvijas Dziesmu svētki! Tas bija neaizmirstams notikums.

Atvesti Dziesmu svētki Eiropas Parlamentā.

Tāpat es aizvedu uz Eiropas Parlamentu izstādi par Rīgas jugendstilu, kas arī ir Latvijas kultūras pērle. Esmu aizvedusi un parādījusi Eiropas Parlamentā Latvijas filmas, gan “Homo Novus”, gan “Sapņu komanda 35”, arī filmu “Segvārds Vientulis”, kas parāda pretošanās cīņu pēc Otrā pasaules kara.

Eiropas Parlamentā, atzīmējot Latvijas simtgadi, parādīju izstādi par Latviju simts gados, arī minēto filmu “Homo novus”. Uz pasākuma atklāšanu ieradās gan Eiropas Parlamenta prezidents, gan viceprezidenti, gan arī Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, vēstnieki. Mūsu valsts, iegūstot neatkarību 1918. gadā, pēc pusgadsimtu ilgas okupācijas ir pratusi pilnvērtīgi nostāties līdzās pārējām Eiropas valstīm. Es pastāstīju klātesošajiem, kas vēl ir darāms, lai starpību starp ekonomiski attīstītākajām valstīm un Latviju mazinātu un likvidētu pēc iespējas ātrāk.

Kādas ir iespējas Latvijai ietekmēt lēmumus Eiropas Parlamentā?

Misijā Latvijai.

Pašlaik EP vislielākā frakcija ir Eiropas Tautas partijas frakcija, pie kuras pieder arī Jaunā Vienotība, kuru es pārstāvu un līdz ar to mūsu deputātiem ir daudz labākas iespējas ietekmēt lēmumus EP nekā tiem deputātiem, kuri pieder pie mazām frakcijām. Es aicinātu cilvēkus, kuri balsos Eiropas Parlamenta vēlēšanās, būt ļoti atbildīgiem savā izvēlē, neuzķerties uz populistisku partiju nereāliem solījumiem. Latvijas Saeimas vēlēšanas parādīja, ka bija daudz nereālu, populistisku solījumu, bet tad, kad bija jāveido valdība tie, kuri bija ieguvuši lielāko balsu skaitu, nespēja to izdarīt. To izdarīja pieredzējušais Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš no Jaunās Vienotības.

Es tagad dzirdu dažādus nereālus jauno partiju solījumus darbam Eiropas Parlamentā – gan par algu, gan pensiju palielināšanu Latvijā, gan citus solījumus, ko Eiropas Parlamentā nevar izdarīt pēc definīcijas. Tas ir jādara valdībai dalībvalstīs, ir jāsakārto pašu mājas. Eiropas Parlamentam ir jāizvēlas tie deputāti, kuriem ir pieredze, jauda un enerģija un kuri var uzrādīt padarītos darbus. Darbs jāturpina, jāstrādā jau ar pirmo minūti, nevis ilgu laiku iešūpojoties. Eiropas Tautas Partijai un tajā skaitā Jaunajai Vienotībai ir skaidrs un reāls plāns. Un mēs to arī varam izdarīt.

Paldies par interviju, par Jūsu darbiem un par sadarbību ar pasaules latviešu organizāciju Daugavas Vanagi. Vēlot veiksmes Jūsu darbā, ko vēl Jūs vēlētos pateikt mūsu lasītājiem?

Daugavas Vanagu daudzu pasākumu atbalstītāja, profesore un EP deputāte Inese Vaidere kopā ar atv. admirāli, DV Latvijā priekšnieku Andreju Mežmali.

Es gribētu pateikt sirsnīgu paldies par to lielo, nesavtīgo ieguldījumu, ko Daugavas Vanagi devuši Latvijai, neatkarību atjaunojot un valsti, patriotismu stiprinot. Liels paldies bijušajam Daugavas Vanagu Centrālās Valdes vadītājam Andrejam Mežmalim, ar kuru ir bijusi ļoti laba sadarbība, tāpat arī Daugavas Vanadžu priekšniecei Klārai Mētrai, un vislabākie vēlējumi tagadējam Daugavas Vanagu priekšniekam Gunāram Spodrim. Tuvojoties atkal Eiropas Parlamenta vēlēšanām, savā izvēlē būsim – atbildīgi. Skatīsimies uz darbiem. Kā ir teicis Kārlis Skalbe: “Runā ar darbiem – tā ir stiprākā un labākā valoda”.

Paldies Jums!

Sarunu pierakstīja

Silvija Kaugere

DVL informācijas nozares vadītāja

Konkurss devītām klasēm „ Pazīsti Latviju” – jau piekto reizi!

2019. gada 12. aprīlī jau piekto reizi notika devīto klašu komandu konkurss „Pazīsti Latviju!”. Šogad konkurss notika viesmīlīgajā Kocēnu tautas nama zālē, jo tradicionālajā norises vietā – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā vēl turpinājās skolas renovācijas darbi. Tā kā šajā gadā savu simtgadi atzīmē Latvijas Bruņotie spēki, tad daļa jautājumu bija saistīti ar militāro jomu. Uz konkursa ieradās 60 dalībnieki no 20 komandām, bija pārstāvētas 12 Valmieras pilsētas un novadu skolas. Dažādu iemeslu dēļ nebija pārstāvētas Burtnieku un Kocēnu pamatskolas, nebija arī komandas no Mazsalacas un Naukšēnu vidusskolas. Konkursa jautājumus veidoja Valmieras pilsētas sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības, vēstures jautājumu sagatavošana bija uzticēta Valmieras muzeja speciālistiem. Par pasākuma organizēšanu un veiksmīgu norisi atbildēja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas metodiskais centrs un vēstures skolotāju metodiskā apvienība. Konkursa dalībniekiem bija jāatbild uz 10 dažādiem uzdevumiem Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā un sociālajās zinībās. Dalībniekiem bija jāspēj orientēties gan Latvijas un Eiropas kartēs, jāzina svarīgākie Latvijas vēstures notikumi, jāatpazīst strēlnieku un leģionāru dziesmas, formas tērpi, dienesta pakāpes. Bija jāspēj atrast objektus Latvijas kartē, veikt citus ar Latvijas ģeogrāfiju saistītus uzdevumus. Tika pārbaudīta ne tikai dalībnieku erudīcija, bet arī spēja sastrādāties. Pasākums notika ar biedrības ,,Daugavas Vanagi Latvijā’’, Londonas Vanadžu nodaļas, Talsu nodaļas, biedrības ,,Daugavas Vanagi Latvijā’’ priekšnieka Andreja Mežmaļa un Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres atbalstu. Grāmatas, piemiņas diplomus un nelielus suvenīrus ieguva visi dalībnieki, pirmo trīs vietu ieguvēji – arī naudas balvas. Papildus grāmatu balvas ieguva arī katra no dalībskolām. Biedrība ,,Daugavas Vanagi Latvijā’’ sponsorēja visu dalībnieku pusdienas. Atbalstītāju vidū bija Latvijas Eiropas Parlamenta deputāts Aleksejs Loskutovs, kura sarūpētās balvas papildināja jau tā bagātīgo apbalvojumu klāstu. Katra skola balvā saņēma Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres dāvinātu atmiņu grāmatu. Konkursa norisē piedalījās Daugavas Vanagu Centrālās Valdes bijušais priekšsēdis, Latvijas Daugavas Vanagu organizācijas vadītājs, atvaļinātais flotiles admirālis Andrejs Mežmalis un enerģiskā šī konkursa ierosinātāja Daugavas Vanagu organizācijas Vanadžu priekšniece, Latvijas Vanadžu vadītāja Klāra Mētra. Konkursa atbalstītāju vidū šoreiz bija arī Kocēnu novads un Kocēnu novada izglītības pārvalde. Konkursu atklāja Māra Gavare – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas vēstures un piolitikas skolotāja, vēstures metodiskās apvienības vadītāja, komisijas priekšsēdētāja. Konkursa dalībniekus uzrunāja Kocēnu novada domes priekšnieka vietnieks Jānis Dainis, pēc tam viņš viesus iepazīstināja ar Kocēnu novada vēsturi un ar tās darbu un panākumiem šobrīd. Uzrunas konkursa dalībniekiem teica arī biedrības ,,Daugavas Vanagi Latvijā’’ priekšnieks Andrejs Mežmalis un Vanadžu priekšniece Klāra Mētra. Konkursā 1. vietu ieguva Valmieras Valsts ģimnāzijas 2. komanda – Una Kalekaure, Elīna Runce, Aleksis Eduards Polejs, skolotāja Ineta Amoliņa. Otro vietu ieguva Valmieras Valsts ģimnāzijas 1. komanda, trešajā vietā Rūjienas vidusskolas 3. komanda. Tāpat kā iepriekšējos gados saglabājās īpatnēja tradīcija – nevienai skolai nav izdevies būt uzvarētājai divus gadus pēc kārtas. Konkursa noslēgumā Daugavas Vanagu Centrālās valdes bijušais priekšsēdis, Latvijas Daugavas Vanagu organizācijas vadītājs Andrejs Mežmalis un Daugavas Vanagu organizācijas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra uzteica skolēnu zināšanas, ieinteresētību, un arī organizatoru darbu. Organizatori uzsvēra šādu pasākumu nozīme jauniešu patriotiskajā audzināšanā. Tiksimies nākamajā gadā nu jau sestajā konkursā.

Rakstu sagatavoja Pārgaujas ģimnāzijas vēstures skolotājs Juris Mūrnieks.

Šo rakstu papildinot izsaku pateicību Pārgaujas ģimnāzijas vēstures skolotājam Jurim Mūrniekam, Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvam: pedagogiem – Mārai Gavarei, Inetai Amoliņai, Renātei Bērziņai, Dacei Atslēgai, Intai Grabei. Albertam Rokpelnim – Valmieras pilsētas muzeja pētniekam, Ingrīdai Zīriņai – Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītājai, Vismantam Priedītim – Vaidavas pagasta Novadpētniecības ekspozīcijas vadītājam, Aleksejam Loskutovam un Inesei Vaiderei – Eiropas Parlamenta deputātiem un Kocēnu novada domei.

Rakstu papildināja Daugavas Vanagu organizācijas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra.

Daugavas Vanagi Latvijā ikgadējā pārstāvju sapulce un DVCV prezidija sēde

Š.g. 23.martā notika ikgadējā Daugavas Vanagi Latvijā pārstāvju sapulce. Tās norisi vadīja Daugavas Vanagi Latvijā priekšsēdis, atvaļināts admirālis Andrejs Modris Mežmalis, sapulcē piedalījās Daugavas Vanagu globālās organizācijas priekšsēdis Gunārs Spodris, Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra, DV Latvijā nodaļu vadītāji un pārstāvji, kā arī DVL nozaru vadītāji un DV biedri. Sapulcē lēma par aktuālajiem jautājumiem, darāmajiem darbiem un uzklausīja nozaru pārstāvju ziņojumus.

Pēc sapulces notika kārtējā Daugavas Vanagu  Centrālās valdes prezidija sēde, ko vadīja DV priekšnieks Gunārs Spodris. Iepriekšējā Daugavas Vanagu  Centrālās valdes prezidija sēde notika 2. februārī. Abās DVCV prezidija sēdēs izskatīja aktuālākos jautājumus, kas ir saistīti ar darāmajiem darbiem šogad Latvijā un paredzamo DVCV sēdi Kanādā.

Gunta Kalmes sprediķis Jāņa baznīcā 16. martā

Laikraksts Latvietis Nr. 541, 2019. g. 23. martā publicējis mācītāja Gunta Kalmes sprediķi leģionāru piemiņas dienā 16. martā, Jāņa baznīcā:

http://www.latviannewspaper.com/raksti/8717

Mācītāja sprediķī legionāru piemiņas dienā salīdzināts Jēzus ceļš caur grūtībām ciešanu laikā un latviešu tautas cīņa par brīvību pat okupācijas apstākļos:

“Viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli – mūsu ticība (1 Jņ 5, 4).”

Guntis Kalme: “Baznīca šobrīd dzīvo Jēzus Kristus ciešanu laikā, un pēc nepilna mēneša būs Klusā nedēļa ar tās noslēguma dramatiskajiem notikumiem – Lielo piektdienu, Kluso sestdienu, bez kurām nav saprotama Lieldienu – Jēzus Kristus uzvaras pār nāvi svinēšanas jēga. Lielā Piektdiena un Klusā Sestdiena ir brīdis, kad kristietība bija ārēji visbezcerīgākajā situācijā – Jēzus Kristus miris, mācekļi Viņu nodeva, aizliedza, pameta un aizbēga. Nebija neviena sabiedrotā no kā sagaidīt palīdzību. Sakāve, pilnīga katastrofa. Nomāktība, vaina, nolemtības un bezcerības apziņa valdīja Jēzus mācekļos. Bet viņiem nebija ne jausmas, ka uzvara jau bija notikusi. … Kāds visam sacītajam ir sakars ar Latviešu leģionu? Vistiešākais! Pirmkārt, leģions cīnījās pret 20. gadsimta lielļaunumu – sarkano mēri, – PSRS (abreviatūra faktiski nozīmē – Pastāvīgi Spīdzināt, Represēt, Slepkavot); otrkārt, lai pareizi izprastu leģiona nozīmi, tas jāskata Dieva vadītās latviešu tautas brīvības cīņu lielajā garīgajā kontekstā, nevis kā atsevišķs izolēts notikums. 20. gadsimtā vien esam sīvi cīnījušies par savas tautas pašnoteikšanos. Mēs iestājāmies par savas tautas tiesībām 1905. gada revolūcijā pret cara Nikolaja II režīmu, kurš savu varmācīgo raksturu iezīmēja kā ar Asiņaino svētdienu Pēterburgā, tā ar Asiņaino ceturtdienu Rīgā un ģenerāļa Orlova soda ekspedīcijām Latvijā. Mēs aizsargājām savu zemi latviešu strēlnieku cīņās 1. Pasaules karā pret vāciešiem un izcīnījām savu jauniegūto valsti Neatkarības karā, lai beidzot paši būtu noteicēji savā zemē. 1940. gadā mēs kaunpilni zaudējām savu valsti un pieredzējām neaizmirstamās Baigā gada šausmas. 1941. gadā, sākoties Vācijas – PSRS karam, partizānu cīņās centāmies nodarīt zaudējumus bēgošajām sarkanarmijas daļām. Kad 1943. gadā tā atkal tuvojās Latvijai, nebija šaubu, ka Baigais gads atkārtosies. Tam bija jāstājas pretī, un vienīgais toreiz reālais veids bija Latviešu leģions. Tā bija latviešu tautas cīņa par savu pastāvēšanu, tā, kā tas toreiz bija iespējams.” Guntis Kalme minējis savā runā arī dažādu nozaru pārstāvju teikto: “Vēsturnieks Uldis Ģērmanis:Galvenais un izšķirīgais nacionālo partizānu lietā ir tas, ka runa ir par pretestību augstākā mērā kriminālam okupantu režīmam, kura mērķis bija centralizēti izplānots sistemātisks un konsekvents genocīds pret latviešu nāciju. Tāpēc jebkura pretestība šiem noziedzniekiem pret cilvēcību un viņu atbalstītājiem ir cildena lieta, kas neprasa nekādus citus attaisnojumus”. Guntis Kalme savā runā min: ” …  abi Latvijas okupanti, kā nacistiskais Reihs, tā komunistiskā PSRS, kā valstis ir Dieva aizslaucītas vēstures mēslainē, bet mēs esam un būsim. Mūsu valsts neatkarība ir atjaunota. Dieva dzirnas maļ lēni, bet labi. Visas ļaunuma impērijas neizbēgami sabrūk. Sabruks arī tās, kas šobrīd pasaulei draud ar kodolieročiem un pašiedomāto varenību, aiz tās tikai slēpjot savu atpalicību un to diktatoru varmācību un bailes. Jo Dieva spriedums pār ļaunumu ir jau pasludināts un īstenots. Kad ienaidnieku pārspēks liekas neuzvarams, uzbrukumi nepārtraukti un kad šķiet, ka neko nespējam darīt un nekā sevi aizstāvēt, lai atceramies aizvien atgriezties pie sākotnējas uzvaras un to parauga, kuri to izcīnījuši. Mēs jau to darām – 1991. gadā nevis dibinājām jaunu valsti, bet atjaunojām jau reiz pasludināto un izcīnīto. Mēs atskatījāmies uz mūsu varoņiem un no tiem ņēmām paraugu jaunajām cīņām. Mēs tikai atgriezāmies pie reiz jau notikušās uzvaras, mēs nostājāmies taisnības uzvaras pusē. Daugavas vanagi, PBLA, Ģenerāļu Klubs un fonds Namejs 2019. gadu ir pasludinājuši par Latvijas Varoņu gadu. Godināsim mūsu cīnītājus, šodien – mūsu leģionārus, un ņemsim viņus par paraugu.

Piemiņas diena latviešu karavīriem Lestenē un Rīgā

Otrā pasaules kara laikā gāja bojā miljoni. Šodien, pieminot latviešu leģiona karavīrus, kuri bija ierauti otrā pasaules kara cīņās lielvaru starpā un cīnījās par savu Latviju, notika vairāki pasākumi gan Rīgā, gan Lestenē. Toreiz tie bija jauni zēni, daudziem bija tikai 18 vai 20 gadu. Viņi gāja bojā lielvaru ambīciju dēļ, okupācijas varām bradājot pa Latvijas zemi – Latvija ir cietusi karā no visām pusēm. Diena šodien sākās ar Dievkalpojumu Sv. Jāņa baznīcā, turpinājās ar ziedu nolikšanas gājienu pie Brīvības pieminekļa. Pēcpusdienā Lestenes baznīcā un Lestenes brāļu kapos notika svinīgie pasākumi – Dievkalpojums, piemiņas brīdis, pēc tam Lestenes kultūras namā notika skaists koncerts. Dievkalpojumā piedalījās mācītājs Jānis Saulīte no Lestenes draudzes, kā arī Nacionālo bruņoto spēku kapelāns. Lestenes brāļu kapos piemiņas brīdī runāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, DVCV priekšnieks Gunārs Spodris, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības goda priekšsēdētājs Edgars Skreija, pasākumā piedalījās arī Lestenes un Irlavas pagastu pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis, vēl dažādu citu organizāciju pārstāvji. Skanēja daudzas dziesmas – gan Latvijas himna, gan Daugavas abas malas mūžam nesadalās, gan dziesmas vīru kopas “Vilki” izpildījumā. Pasākumos piedalījās daudzi DV pārstāvji, DV Latvijā priekšnieks, atvaļināts admirālis Andrejs Mežmalis, DV Vanadžu priekšniece Klāra Mētra, DV ASV Zemes valdes pārstāvis Ivars Zuševics, kā arī koris Daugavas Vanadzes. Kopumā ik piemiņas vietā bija ļoti daudz cilvēku. Lestenes baznīca šodien bija pārpildīta ar ļaudīm, tās skaistais, un nu jau arvien krāšņākais interjers – atjaunotie kokgriezumi, griestu lustras, sveču gaisma, ziedi, kā arī rimtais un svētais gars Dievkalpojumā deva brīnišķīgu ieguldījumu piemiņas dienas norisē. Varoņgars turpina pastāvēt tautā. Reizēm klusi un nemanāmi, bet svētku reizēs tas labi jūtams ļaužu dvēselēs un piemiņā. Vēsturi svarīgi ir neaizmirst. Un saglabāt tautā spēku, cīņas sparu, mīlestību pret savu zemi Latviju. Šodiena ir pilna ar atmiņām un mīlestību, to mīlestību, kas ir dota tēvzemei Latvijai un Dieva mīlestību, kas ir Latviju svētījis ar spēku pat pāri grūtiem laikiem – būt brīvai.

1 2 3 4 5 6 14