Daugavas Vanagu veltījums Latvijas simtgadei Stompaku purvā

Latvijas Nacionālo partizānu apvienības vadītājs Pēteris Supe. Foto: Latvijas okupācijas muzejs

Stompaku purvs atrodas Viļakas novadā, Latgalē. 1945. gada 2. martā tur notika cīņa starp nacionālajiem partizāniem un Padomju Savienības NKVD karaspēku. NKVD karaspēks gribēja iznīcināt nometni purvā, kurā bija centrs LNPA ( Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai ). Cīņa bija asiņaina, krita 28 partizāni un 46 pretinieki. LNPA nometne bija plaša, lielākā visa Baltijā, ar apmēram 350 cilvēkiem, tur bija 24 zemnīcas, zirgu staļli, noliktavas, maizes ceptuve un pat baznīca. LNPA vadīja Pēteris Supe. Lielākā daļa partizānu izlauzās no ielenkuma un turpināja cīņu no citiem mežiem. Viņi nezaudēja šo cīņu, bet turpināja karu pret padomju okupantiem. Pēteri Supi nošāva čekas aģents Jānis Klimkāns 1946. gadā, LNPA izbeidza darbību 1953.gadā. Nacionālo partizānu bruņotā pretestība izbeidzās 1956. gadā. Tātad karš pret padomju varu ilga 12 gadus. Pēdējais meža brālis, Jānis Pinups, iznāca no meža slēptuves 1995. gadā, pie Preiļiem. Okupantu karaspēks bija atstājis Latviju. Nacionālie partizāni palika neuzvarēti, viņu sapnis par brīvu neatkarīgu Latviju bija izpildīts.

Daugavas Vanagu Latvijā Rēzeknes nodaļa kopā ar Viļakas novadu un Latvijas valsts mežiem sadarbojas, lai Stompaku purva cīņa netiktu aizmirsta. Katru 2. martu Viļakas novadā rīko svinīgu atceres pasākumu. Lai jaunieši un Vanadzēni nedomātu, ka Padomju Savienības okupācija Latvijā tika pasīvi uzņemta. Pagājušā gadā Daugavas Vanagi nogādāja baltu krustu un iegravētus laukakmeņus uz saliņu Stompaku purvā. Šogad kā veltījumu Latvijas simtgadei Viļakas novads ir sagatavojis informācijas stendu, Latvijas valsts meži ir izbūvējuši stigu no dēļiem, lai ceļš uz saliņu būtu drošs un Daugavas Vanagi ir pieveduši vēl vienu laukakmeni ar šiem vārdiem uz plāksnes:

Brīvībā dzimu, par brīvību kritu,

lai brīvību bauda, kam liktenis to lēmis!

Akmens tiks novietots tur, kur nacionālu partizānu līķi tika samesti uz saliņas purvā. Pēc tam tie tika pārvesti uz Viļaku un izlikti laukumā, lai iebiedētu iedzīvotājus, lai parādītu, kāds liktenis viņus sagaida, ja viņi atbalstīs nacionālos partizānus. Arī 2011. gadā tika atklāts piemineklis pie Balvu – Viļakas šosejas tiem 28 kritušajiem Stompaku purvā. Projekts tika realizēts ar dāsnu ziedojumu no Daugavas Vanagu biedra Harija Fridemaņa.

Gunārs Spodris

Daugavas Vanagu priekšnieks

Piemineklis brīvībai Zedelgemā

23.septembrī Beļģijas pilsētā Zedelgemā, Brīvības laukumā, atklāja tēlnieka Kristapa Gulbja veidoto “‘Pieminekli brīvībai”. Tas veidots kā bišu strops ar bitēm un ir veltīts latviešu leģionāriem, kuri Zedelgemas kara gūstekņu nometnē 1945. un 1946. gada ziemā nezaudēja ticību Latvijas brīvībai. Pieminekļa atklāšanā piedalījās Zedelgemas pašvaldības vadītāja Annika Fermeulena (Annick Vermeulen), Latvijas vēstniece Beļģijā Ilze Rūse, Zedelgemas domnieks vēsturiskā mantojuma lietās Patriks Arno, Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs, kā arī DVCV priekšsēdis Gunārs Spodris, Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra, DVL priekšsēdis Andrejs Mežmalis, DVCV sekretārs Ivars Švānfelds, DVCV valdes kasiere Asja Ramate. Pasākumā piedalījās arī Daugavas Vanadžu koris diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā un citi. Lietainajā un vējainajā dienā Zedelgemā iesanējās bites – latviešu leģionāru ilgas pēc dzimtenes atkal,  tagad garīgas un mākslā veidotas piemiņas veidā, ietrīsējās Beļģijas zemē. Tas ir pirmais piemineklis latviešu karavīriem ārpus dzimtenes.

DVCV priekšsēdis Gunārs Spodris savā runā Zedelgemā pateicās Zedelgemas pilsētas pašvaldībai par milzīgo atbalstu šim projektam un uzsvēra, ka šis pasākums palīdz būvēt ciešas saites starp Latviju un Belģiju. Gunārs Spodris savā runā teica: “1945. gada 28.decembrī otrā nodalījumā Zedelgemas nometnē sanāca 289 delegāti, lai dibinātu DV biedrību. Viņi pārstāvēja 7787 karagūstekņus. Viņu skats bija uz nākotni, lai apvienotu visus latviešus trimdā cīņā par brīvu un neatkarīgu Latviju. Cīņa izvērtās ilgstoša. Kā viņi nokļuva Zedelgemā? Vācieši iesauca latviešu zēnus savā armijā no 1943. gada, jo viņiem sāka pietrūkt karavīri. Šī viņu rīcība bija pret starptautiskajiem likumiem, kuri neatļauj iesaukt cilvēkus karaklausībā okupētās valstīs. Latviešu leģions sastāvēja no divām divizijām, 19. un 15. divīzijas. Viņi cīnījās zem nacistu karogiem, bet sirdī viņi cīnījās par neatkarīgu Latviju, kura būtu brīva no terora un deportācijām, kuras bija piedzīvotas padomju varas pirmās okupācijas laikā, no 1940 līdz 1941 gadam. Viņi bija traģiski varoņi. 15. divīzija tika pārcelta uz Vāciju, lai mēģinātu apstādināt Padomju Savienības iebrukumu Vācijā. Kad viņiem tika pavēlēts cīnīties pret Rietumu sabiedrotajiem, viņi atteicās to darīt, pārcēlās uz Rietumu fronti un atdeva savus ieročus. Pēc perioda Zedelgemā viņi tika atbrīvoti un pārcelās uz “dīpīšu” nometnēm Vācijā. Pēc tam daudzi emigrēja uz Angliju, Ameriku, Kanādu un Austrāliju, lai sāktu jaunu dzīvi, jo atgriešanās Latvijā nozīmētu ieslodzījumu Gulaga nometnēs, kur daudzi būtu gājuši bojā. Viņi vienmēr turpināja sapņot par Latviju. Daugavas Vanagi kļuva par labdarības organizāciju, kurā iekļāvās arī daudzi citi no trimdas latviešu sabiedrības, ar mērķi palīdzēt visiem, kuriem vajadzīga palīdzība. Daugavas Vanagi nekad nepazaudēja savu galveno mērķi, tas bija – atgūt brīvu un neatkarīgu Latviju. Mēs vēl pastāvam pēc visiem šiem ilgiem gadiem un turpinām mūsu labdarības darbu Latvijā, arī darbu skolās, lai ieaudzinātu skolniekos Latvijas mīlestību un lai viņi saprastu Latvijas vēsturi. Bišu strops kā piemineklis parāda mūsu nemitīgo darbību priekš tiem, kuriem vajadzīga palīdzība, un mūsu uzticēšanos brīvai Latvijai.” Runas noslēgumā izskanēja DV moto vārdi, kas aicina arvien būt kopā darbos: “Daugavas Vanagi, sasauksimies!”

 

DV CV sēdes svinīgā atklāšana Latviešu biedrības namā 9.07.2018.

Šodien tika atklāta pasaules latviešu organizācijas Daugavas Vanagi Centrālās Valdes sēde, kura notiek Rīgā no 9.-11. jūlijam. Svinīgais atklāšanas pasākums noritēja Rīgas Latviešu biedrības namā. Svētku programma sākās ar dziesmām, tā izskanēja kā mazs Dziesmu svētku turpinājums, jo koris Daugavas Vanadzes piedalījās nupat arī Dziesmu svētku lielajos pasākumos, bet šodien koristes tautas tērpos diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā dziedāja uz Rīgas Latviešu biedrības skatuves. Pasākumu ievadot, gods tika parādīts Latvijas karogam, nodziedāta Latvijas himna un Daugavas Vanagu himna. Pasākumu svētīja un izjustu runu teica bīskape Jāna Jēruma Grīnberga, no Viļāniem bija atbraukuši jaunie Vanadzēni, kuri kopā ar zālē klātesošajiem sēdes dalībniekiem deva svinīgo solījumu Latvijas karogam. Pēc mūžībā aizgājušo DV biedru un karavīru pieminēšanas ar klusuma brīdi, Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa, premjerministra Māra Kučinska, EP deputātes Ineses Vaideres, Daugavas Vanagu goda priekšnieka Varimanta Plūdoņa apsveikumus nolasīja DV priekšnieks Gunārs Spodris. Savā runā DV priekšnieks Gunārs Spodris uzsvēra trīs galvenos darbus, kas darāmi arī turpmāk, Vanadzēnu kustības paplašināšana, atbalsts latviešu valodas saglabāšanai, dalība piemiņas pasākumos Latvijas brīvības cīnītājiem.  Uzrunu deva Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, kura pateicās par Daugavas Vanagu darbiem Latvijai un uzsvēra galvenās lietas, kuras būs nozīmīgas Latvijai šogad, tas ir NATO sammits un Saeimas vēlēšanas rudenī, kā galveno prioritāti minot Latvijas drošību un aizsardzību. Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis savā runā uzsvēra karavīru lomu, viņu ticības Latvijai grūtajos kara laikos, kā arī pēckara periodā, lielo nozīmi, pateicās ārvalstu tautiešiem par nenogurstošu atbalstu un Latvijas idejas uzturēšanu ilgajos okupācijas gados. Daugavas Vanagi Latvijā priekšnieks Andrejs Mežmalis uzsvēra, ka tautai ir jābūt savai tēvu zemei, savai mātes valodai un mantojumā nodotai kultūrai, pieminēja tos, kas bijuši pašā Daugavas Vanagu organizācijas sākumā, tie bija jaunieši, toreiz karā ierautie un no Latvijas kara dēļ svešumā nonākušie. Viņš nodeva sveicienus no DV Latvijā visiem Daugavas Vanagiem. Pasākuma turpinājumā klātesošos uzrunāja Okupācijas muzeja biedrības vadītājs Valters Nollendorfs, kurš savā runā pastāstīja par Brīvības pieminekļa veidošanu Zēdelgemā, sveicienus klātesošajiem nodeva ģenerālis Juris Vectirāns, kā arī Austrālijas Daugavas Vanadžu priekšniece Ilga Vēvere. Ziedus visiem runātajiem pasniedza Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra. Pasākuma noslēgumā nelielu koncetu ar dzejas lasījumu un dziesmām sniedza koris Daugavas Vanadzes. Nākamajās dienās notiks DVCV sēde un kopīgi pasākumi, šodien tika nolikti ziedi pie Brīvības pieminekļa.

Daugavas Vanagu centrālās Valdes sēde no 9.- 11. jūlijam

No 2018. gada 9. līdz 11. jūlijam Rīgā notiks Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde. Svinīgā sēdes atklāšana notiks Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, plkst. 12.00. Sēdi organizē Daugavas Vanagu Centrālās Valdes prezidijs. Šogad gadskārtējā lielā DV sanāksme norit Latvijas simtgades zīmē. Pasākuma moto: “Tu, Latvija! Vairs skaistākas par Tevi zemes nav! Mēs strādāsim, lai iemirdzas virs Tevis jauna slava!” Svinīgo sēdi ievadīs svētbrīdis, ko vadīs bīskape Jāna Jēruma Grīnberga, pasākumā runas teiks Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Daugavas Vanagu priekšnieks Gunārs Spodris, Daugavas Vanagi Latvijā priekšnieks Andrejs Mežmalis u.c. Ievadā solījumu Latvijas karogam dos Vanadzēni no Viļāniem, muzikālos priekšnesumus sniegs koris Daugavas Vanadzes diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā. Savukārt 10. jūlijā plkst. 17 Rados un Draugos uz savu sēdi sanāks Daugavas Vanadzes, sēdi organizē Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra.

Daugavas Vanagi – sasauksimies!

DVCV priekšsēdis Gunārs Spodris

 

Daugavas Vanagu Fonda rezolūcija, atbalstot latviešu baznīcu ārpus Latvijas

Daugavas Vanagu Fonda (DVF, Lielbritānijā) valde sēdē 23.aprīlī vienbalsīgi pieņēma rezolūciju, atbalstot latviešu baznīcu ārpus Latvijas.

DVF valde izsaka sirsnīgu pateicību Latvijas Evanģēliski-Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBāL) draudzēm un garīdzniekiem par praktisko un garīgo atbalstu, ko tie snieguši latviešu bēgļiem, karavīriem un trimdas kopienām Lielbritānijā, kā arī visā pasaulē okupācijas gados, kā arī par to darbu, ko baznīca šodien veic, apvienojot jauno latviešu diasporu mītņu zemēs.

Vairāk nekā puse no Latvijas pirmskara baznīcas mācītājiem, ieskaitot baznīcas vadītāju arhibīskapu Teodoru Grīnbergu, devās bēgļu gaitās Otrā pasaules kaŗa laikā un trimdā turpināja savu darbu. Gandrīz piecdesmit gadus LELBāL turēja augstu Latvijas karogu, kamēr Latvijā baznīca tika apspiesta un pakļauta padomju režīmam. Nav apšaubāmi, ka latviešu luterāņu baznīca ārpus Latvijas ir cienīga kopā ar padomju laika baznīcu Latvijā sevi uzskatīt par pirmskaŗa Latvijas baznīcas pēcteci.

Tomēr vairāku partiju deputāti Saeimā ir iesnieguši likumprojektu bez pienācīgām iepriekšējām konsultācijām, kas pasludina padomju laika luterisko baznīcu par vienīgo pirmsokupācijas laika luterāņu baznīcas tiesību pārmantotāju. DVF valde izsaka nožēlu par šādu mēģinājumu pārrakstīt okupācijas laika vēsturi un uzskata, ka valsts iejaukšanās baznīcas jautājumos ir pretrunā ar Satversmes pantu, kur rakstīts: “Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts.”

Latvijā tiek pašlaik aktīvi pārrunāts jauns diasporas likums, kas rāda, ka valsts ir norūpējusies par saviem tautiešiem ārzemēs. To ņemot vērā un tikai dažus mēnešus pirms Saeimas vēlēšanām, DVF valde ir pārsteigta, ka apakšā minētie Saeimas deputāti ir iesnieguši likumu grozījumus, kuŗus nevar citādi uzskatīt kā atklātu un nepamatotu uzbrukumu latviešu baznīcai un diasporas latviešu sabiedrībai.

Pretrunīgos likumu grozījumus Saeimā virza* zemāk minētie deputāti:

  • Ringolds Balodis (Nacionālā apvienība)
  • Gaidis Bērziņš (Nacionālā apvienība)
  • Augusts Brigmanis (Zaļo un Zemnieku savienība)
  • Nellija Kleinberga (Latvijas Reģionu apvienība)
  • Gunārs Kūtris (No sirds Latvijai)
  • Imants Parādnieks (Nacionālā apvienība)
  • Jūlija Stepaņenko (Saskaņa).

* Deputāts Hosams Abu Meri (Vienotība) atsauca savu parakstu.

Piemineklis brīvībai Beļģijas pilsētā Zedelgemā – Latvijas stāvstrops

Daugavas Vanagu priekšsēdis Gunārs Spodris pasākumā, kas bija veltīts O.Kalpaka piemiņai, kā arī visās DV sapulcēs, ir aicinājis ziedot Piemineklim brīvībai, kurš tiek veidots Beļģijas pilsētā Zedelgemā. Tas veltīts latviešu leģionāru piemiņai, kuri Zedelgemas kara gūstekņu nometnē 1945./46. gada ziemā nezaudēja ticību Latvijas dzīvībai un brīvībai. Latvijas stāvstrops idejas autors ir Kristaps Gulbis, piemineklis ir Zedelgemas pilsētas un Latvijas Okupācijas muzeja biedrības sadarbības projekts. Pusi izdevumu segs Zedelgemas pilsēta pašvaldība, puse ir jāsedz ar Latvijas Okupācijas muzeja savāktajiem ziedojumiem. Projekta viens no galvenajiem virzītājiem ir Valters Nollendorfs, Latvijas Okupācijas nuzeja biedrības valdes priekšsēdis. Ziedot var Latvijas Okupācijas muzeja mājaslapā norādītajā kārtībā, skat.: http://okupacijasmuzejs.lv/lv/ziedot/.

Latviešu leģionāri, kuri tika iesaukti okupētājvalsts bruņotajos spēkos, ir kara upuri. Viņu brīvības alkas un tēvzemes mīlestība arvien paliek tautas piemiņā. 1949. gada 12. augusta Ženēvas konvencija par civilpersonu aizsardzību kara laikā  nosaka, ka “okupētāja valsts nedrīkst piespiest aizsargājamās personas kalpot tās bruņotajos spēkos vai palīgspēkos. Nav atļauta nekāda piespiešana vai propaganda ar mērķi savervēt brīvprātīgos”. Konvencija aizsargā tās personas, kuras bruņota konflikta vai okupācijas gadījumā attiecīgajā brīdī un vienalga kādā veidā atrodas karojošās puses vai okupētājvalsts varā, kuras pilsoņi tās nav.

Karš ir devis milzu zaudējumus Latvijai, kura tika ierauta tajā divu totalitāru režīmu savstarpējo rēķinu kārtošanas dēļ. Latvijas simtgades gadā Latvijas smago ceļu arvien vairāk piemin gan Latvijā, gan ārvalstīs. Beļģijā Zedelgemā, pilsētas laukums nosaukts brīvības vārdā – Brivibaplein. Šajā laukumā, kas atrodas tikai 3 km attālumā no bijušās karagūstekņu nometnes, būs Latvijas stāvstrops, simbolisks piemineklis brīvībai. Daugavas Vanagi plāno braucienu rudenī uz Zedelgemu, kad tiks atklāts piemineklis; to paredzēts atklāt 2018. gada oktobrī un tas ir veltījums Latvijas simtgadei.

Daugavas Vanagi sveic DV Latvijā priekšsēdi A.Mežmali jubilejā

Šodien skaistu 80 gadu jubileju svin Andrejs Modris Mežmalis, atvaļināts admirālis, bijušais LR aizsardzības ministra padomnieks, bijušais globālās organizācijas Daugavas Vanagi ilglaicīgs vadītājs, patreizējais Daugavas Vanagi Latvijā priekšsēdis. Andrejs Modris Mežmalis par nopelniem Latvijas labā ir saņēmis daudzus apbalvojumus, to skaitā Viestura ordeni. Daugavas Vanagu priekšsēdis Gunārs Spodris un Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra kopā ar Daugavas Vanagu pārstāvjiem sveica Andreju Mežmali un novēlēja veiksmīgu darbu Daugavas Vanagi Latvijā vadīšanā.

Svinību brīdī jubilārs bija kopā ar daudzajiem draugiem, ar kuriem kopā strādāts Latvijas labā  – ar EP deputāti Inesi Vaideri, bijušo aizsardzības ministru Ģirtu Valdi Kristovski, Saeimas deputātu un bijušo DV Latvijā vadītāju Juri Vectirānu, Daugavas Vanagu, Okupācijas muzeja, Latviešu virsnieku apvienības un daudzu citu organizāciju pārstāvjiem Daugavas Vanagu īpašumā viesnīcā Radi un Draugi Rīgā.

Ziedojumu iespēja topošajai Okupācijas muzeja piektās ekspozīcijas Kurzemes sadaļai

Informācija par ziedojumu iespēju Okupācijas muzejam, kas ir  saistīta ar V.Januma piemiņu.

Kad Daugavas Vanagi svinēja 70 dibināšanas gadadienu, Daugavas Vanagu  Minsteres nodaļa ierosināja to atzīmēt – par piemiņu pulkvedim V. Janumam veikt ziedojumus Latvijas Okupācijas muzejam. Tika izvēlēta Kurzemes sadaļa no topošās – piektās ekspozīcijas, kura būs atjaunotajā muzejā. Sarakstā ir ziedotāju vārdi un summas, un kopējā saziedotā summa, kura ir apmēram 2/3 no vajadzīgās. Tā tad vēl var ziedot! Pievienoju ziedotāju sarakstu, skat.:  Ziedojumi

Okupācijas muzeja Finanšu komisijas loceklis

DVCV prezidija loceklis

DVCV sekretārs

Ivars Švānfelds

Ziedojumi Okupācijas muzeja Nākotnes nama auditorijas izveidei

Pārskats par ziedojumiem Latvijas Okupācijas muzeja (OM) Nākotnes Nama auditorijai.

Daugavas Vanagu Centrālā Valde (DVCV) jau vēl iepriekšējā sastāvā (pirms pēdējās DVCV), nobalsoja, ka atbalstīs Okupācijas muzeju ar ziedojumiem. Tā arī tapa solījums ziedot OM  Nākotnes Nama auditorijai. Starplaikā pāris ziedojumi ienāca auditorijai, nezinu, vai tas bija rezultāts no DVCV paziņojuma,  ka var ziedot, vai arī ziedotāji paši nolēma ziedot šīs auditorijas tapšanai. Daugavas Vanagu Kanberas nodaļa Austrālijā ir ziedojusi 1383, 32 EUR,  Dr. Ilze un Richard Schwartz – 675, 86 EUR. Kopumā auditorijai nepieciešami 50 000 EUR, ir saziedoti ir 2059, 18 EUR.

Okupācijas muzeja Finanšu komisijas loceklis

DVCV prezidija loceklis

DVCV sekretārs

Ivars Švānfelds

1 2 3 4 10