Lāčplēša dienas pasākumi Lestenē, piemiņas plāksnes iesvētīšana mācītājam Verneram Voitkus

2015. gScreen Shot 2015-11-09 at 17.26.38ada 10. novembrī Lestenes baznīcā notika piemiņas plāksnes iesvētīšana Latviešu leģiona 19. divīzijas kapelānam vltn. Verneram Voitkus (1911- 1987). Lestenes baznīcā, 1944. gada Ziemassvētku vakarā, bumbām krītot pār baznīcu un granātām sprāgstot, mācītājs Verners Voitkus noturēja Dievkalpojumu Kurzemes cietokšņa karavīriem. Baznīcu nopostīja, mācītāju smagi ievainoja. Pēc kara viņš bija viens no pirmajiem Daugavas Vanagu organizācijas biedriem, piedalījās Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas izveidošanā un kalpoja visu savu mūžu kā mācītājs, aktīvi piedaloties arī sabiedriskajos darbos. Ir saņēmis Daugavas Vanagu augstāko apbalvojumu, zelta Goda zīmi, par mūža ieguldījumu.

Lāčplēša dienu un piemiņas plāksnes iesvētīšanu atzīmējot, Lestenes baznīcā pulcējās Daugavas Vanagu, korporācijas Fraternitas Academica, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības, Latviešu virsnieku apvienības, Saeimas, pašvaldības, NBS, jaunsargu, Lestenes draudzes pārstāvji un citi. Runas teica DV CV priekšsēdis Andrejs Modris Mežmalis, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētājs Edgars Skreija, Latviešu virsnieku apvienības priekšsēdētājs Aleksejs Ozoliņš, pašvaldības, korporācijas un sabiedrības pārstāvji. Pasākumā piedalījās mācītāja kundze Brigita Voitkus, kura bija ieradusies no Austrālijas. Piemiņas plāksnes iesvētīšanā piedalījās kapelāns kpt.Raimonds Krasinskis un mācītājs Jānis Saulīte.

Pēc piemiņas plāksnes iesvētīšanas notika koncerts Lestenes Tautas namā, lāpu gājiens, piemiņas brīdis Lestenes kapos kritušajiem karavīriem un pasākuma noslēgumā viesi pulcējās pie ugunskura.

Piemiņas plāksne ir Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas dāvinājums.