Konkurss ,,Pazīsti Latviju’ – Latvijas simtgades zīmē’’

Konkursa noslēgums.

2018. gada 22. februārī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā jau ceturto reizi notika devīto klašu komandu konkurss ,,Pazīsti Latviju’’. Šogad konkurss notika valsts simtgades zīmē, attiecīgi arī jautājumu loks bija plašāks.

Skolas zālē pulcējās 66 dalībnieki no 22 komandām (komandā 3 skolēni). Bija pārstāvētas 14 Valmieras pilsētas un novadu skolas. Kopējais skolu komandu skaits  palicis nemainīgs, taču situācija laukos dara savu – dalībskolu skaits samazinās.

Atklājot konkursu dalībniekus uzrunāja VPĢ vēstures skolotājs Juris Mūrnieks un skolas direktores vietniece Ērika Ivanova, veiksmi konkursā novēlēja Daugavas Vanagu CV  bijušais priekšsēdis – flotes admirālis Andrejs Mežmalis, Daugavas Vanagu Vanadžu vadītāja Klāra Mētra un Eglaines pamatskolas vanadzēnu vadītāja Sintija Kaļva.

No kreisās: M.Gavare, VPĢ vēstures un politikas skolotāja, Ē.Ivanova, VPĢ direktores vietniece, J.Mūrnieks, VPĢ vēstures skolotājs, K.Mētra, DV Vanadžu priekšniece, S.Kaļva, Eglaines pamatskolas skolotāja, vanadzēnu vadītāja, A.Mežmalis, atv.admirālis, DVCV bijušais priekšnieks.

Tiklīdz VPĢ vēstures skolotāja Māra Gavare bija izstāstījusi dienas kārtību un noteikumus, konkurss varēja sākties. Konkursa jautājumus veidoja Valmieras pilsētas sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības, vēstures jautājumu sagatavošana  bija uzticēta Valmieras muzeja speciālistiem. Par pasākuma organizēšanu un veiksmīgu norisi atbildēja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas metodiskais centrs un vēstures skolotāju metodiskā apvienība. Konkursa dalībniekiem bija jāatbild uz 11 dažādiem uzdevumiem Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā un sociālās zinībās. Dalībniekiem bija jāspēj orientēties gan Latvijas un Eiropas kartēs, jāzina svarīgākie Latvijas vēstures notikumi, politiskie darbinieki, jāatpazīst laika posmiem raksturīgās dziesmas, pilsētu ģerboņi. Bieži vien tika pārbaudīta dalībnieku erudīcija un spēja sastrādāties.

Pasākums notika ar Daugavas Vanagu Centrālās Valdes  un Daugavas Vanagu Latvijā materiālu atbalstu. Grāmatas, piemiņas diplomus un nelielus suvenīrus ieguva visi dalībnieki, pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma  arī naudas balvas. Papildus grāmatu balvas ieguva arī katra no dalībskolām.

Konkursa kopskats.

Daugavas Vanagu Centrālā Valde sponsorēja visu dalībnieku pusdienas. Atbalstītāju vidū jau trešo gadu bija Latvijas Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks, kura sarūpētās balvas papildināja jau tā bagātīgo apbalvojumu klāstu. Skolām paredzētajās balvās īpaši jāizceļ inženierzinātņu doktora, profesora Daiņa Ģēģera dāvinātā, barikāžu aizstāvjiem veltītā grāmata ,,Cerību ugunskuri’’.

Pirms konkursa rezultātu paziņošanas   no Rugāju novada Eglaines pamatskolas jaunā skolotāja Sintija Kaļva, emocionālā stāstījumā iepazīstināja klātesošos ar ,,vanadzēnu’’ darbību savā skolā. Viņa pati arī ir bijusi vanadzēns,  šogad 17. februārī  Eglaines pamatskolā tika svinēti 15 gadi vanadzēnu kustībai.

Konkursā 1. vietu ieguva  Rūjienas vidusskolas 1. komanda – Amanda Blāķe, Jēkabs Veseris, Linards Dāvis Irbe – skolotāja Māra Guna Dreimane. Otro vietu ieguva Burtnieku Ausekļa pamatskolas komanda, trešajā vietā Rūjienas vidusskolas 2. komanda. Interesanti, ka nevienai skolai nav izdevies būt uzvarētājai divus gadus pēc kārtas.

Pirmā vieta Rūjienas vidusskolas 1. komandai. No kreisās: Linards Dāvis Irbe, Amanda Blāķe, Jēkabs Veseris, klases audzinātāja Māra Guna Dreimane.

Atzinība tika izteikta Valmieras Valsts ģimnāzijas 1. un 2. komandai, Kauguru pamatskolas un Kocēnu pamatskolas un Kocēnu pamatskolas jauniešiem. Gribas atzīmēt, ka konkursā piedalījās Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Valmieras Valsts Ģimnāzija, Valmieras 5. vidusskola, Valmieras 2. vidusskola, no Rubenes, Kauguriem, Rencēniem, Dikļiem, Kocēniem, Rūjienas, Burtniekiem, Naukšēniem.

Konkursa noslēgumā Daugavas Vanagu Centrālās valdes bijušais priekšsēdis Andrejs Mežmalis un Daugavas Vanagu Vanadžu priekšniece Klāra Mētra uzteica skolēnu zināšanas, ieinteresētību, un arī organizatoru darbu. Organizatori uzsvēra šādu pasākumu nozīmi jauniešu patriotiskajā audzināšanā, vienojoties tikties pēc gada – nu jau piektajā konkursā.

Daugavas Vanagu Vanadžu priekšniece Klāra Mētra