Konkurss devītām klasēm „ Pazīsti Latviju” – jau piekto reizi!

2019. gada 12. aprīlī jau piekto reizi notika devīto klašu komandu konkurss „Pazīsti Latviju!”. Šogad konkurss notika viesmīlīgajā Kocēnu tautas nama zālē, jo tradicionālajā norises vietā – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā vēl turpinājās skolas renovācijas darbi. Tā kā šajā gadā savu simtgadi atzīmē Latvijas Bruņotie spēki, tad daļa jautājumu bija saistīti ar militāro jomu. Uz konkursa ieradās 60 dalībnieki no 20 komandām, bija pārstāvētas 12 Valmieras pilsētas un novadu skolas. Dažādu iemeslu dēļ nebija pārstāvētas Burtnieku un Kocēnu pamatskolas, nebija arī komandas no Mazsalacas un Naukšēnu vidusskolas. Konkursa jautājumus veidoja Valmieras pilsētas sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības, vēstures jautājumu sagatavošana bija uzticēta Valmieras muzeja speciālistiem. Par pasākuma organizēšanu un veiksmīgu norisi atbildēja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas metodiskais centrs un vēstures skolotāju metodiskā apvienība. Konkursa dalībniekiem bija jāatbild uz 10 dažādiem uzdevumiem Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā un sociālajās zinībās. Dalībniekiem bija jāspēj orientēties gan Latvijas un Eiropas kartēs, jāzina svarīgākie Latvijas vēstures notikumi, jāatpazīst strēlnieku un leģionāru dziesmas, formas tērpi, dienesta pakāpes. Bija jāspēj atrast objektus Latvijas kartē, veikt citus ar Latvijas ģeogrāfiju saistītus uzdevumus. Tika pārbaudīta ne tikai dalībnieku erudīcija, bet arī spēja sastrādāties. Pasākums notika ar biedrības ,,Daugavas Vanagi Latvijā’’, Londonas Vanadžu nodaļas, Talsu nodaļas, biedrības ,,Daugavas Vanagi Latvijā’’ priekšnieka Andreja Mežmaļa un Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres atbalstu. Grāmatas, piemiņas diplomus un nelielus suvenīrus ieguva visi dalībnieki, pirmo trīs vietu ieguvēji – arī naudas balvas. Papildus grāmatu balvas ieguva arī katra no dalībskolām. Biedrība ,,Daugavas Vanagi Latvijā’’ sponsorēja visu dalībnieku pusdienas. Atbalstītāju vidū bija Latvijas Eiropas Parlamenta deputāts Aleksejs Loskutovs, kura sarūpētās balvas papildināja jau tā bagātīgo apbalvojumu klāstu. Katra skola balvā saņēma Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres dāvinātu atmiņu grāmatu. Konkursa norisē piedalījās Daugavas Vanagu Centrālās Valdes bijušais priekšsēdis, Latvijas Daugavas Vanagu organizācijas vadītājs, atvaļinātais flotiles admirālis Andrejs Mežmalis un enerģiskā šī konkursa ierosinātāja Daugavas Vanagu organizācijas Vanadžu priekšniece, Latvijas Vanadžu vadītāja Klāra Mētra. Konkursa atbalstītāju vidū šoreiz bija arī Kocēnu novads un Kocēnu novada izglītības pārvalde. Konkursu atklāja Māra Gavare – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas vēstures un piolitikas skolotāja, vēstures metodiskās apvienības vadītāja, komisijas priekšsēdētāja. Konkursa dalībniekus uzrunāja Kocēnu novada domes priekšnieka vietnieks Jānis Dainis, pēc tam viņš viesus iepazīstināja ar Kocēnu novada vēsturi un ar tās darbu un panākumiem šobrīd. Uzrunas konkursa dalībniekiem teica arī biedrības ,,Daugavas Vanagi Latvijā’’ priekšnieks Andrejs Mežmalis un Vanadžu priekšniece Klāra Mētra. Konkursā 1. vietu ieguva Valmieras Valsts ģimnāzijas 2. komanda – Una Kalekaure, Elīna Runce, Aleksis Eduards Polejs, skolotāja Ineta Amoliņa. Otro vietu ieguva Valmieras Valsts ģimnāzijas 1. komanda, trešajā vietā Rūjienas vidusskolas 3. komanda. Tāpat kā iepriekšējos gados saglabājās īpatnēja tradīcija – nevienai skolai nav izdevies būt uzvarētājai divus gadus pēc kārtas. Konkursa noslēgumā Daugavas Vanagu Centrālās valdes bijušais priekšsēdis, Latvijas Daugavas Vanagu organizācijas vadītājs Andrejs Mežmalis un Daugavas Vanagu organizācijas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra uzteica skolēnu zināšanas, ieinteresētību, un arī organizatoru darbu. Organizatori uzsvēra šādu pasākumu nozīme jauniešu patriotiskajā audzināšanā. Tiksimies nākamajā gadā nu jau sestajā konkursā.

Rakstu sagatavoja Pārgaujas ģimnāzijas vēstures skolotājs Juris Mūrnieks.

Šo rakstu papildinot izsaku pateicību Pārgaujas ģimnāzijas vēstures skolotājam Jurim Mūrniekam, Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvam: pedagogiem – Mārai Gavarei, Inetai Amoliņai, Renātei Bērziņai, Dacei Atslēgai, Intai Grabei. Albertam Rokpelnim – Valmieras pilsētas muzeja pētniekam, Ingrīdai Zīriņai – Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītājai, Vismantam Priedītim – Vaidavas pagasta Novadpētniecības ekspozīcijas vadītājam, Aleksejam Loskutovam un Inesei Vaiderei – Eiropas Parlamenta deputātiem un Kocēnu novada domei.

Rakstu papildināja Daugavas Vanagu organizācijas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra.