Konkursi

Oskars-Kalpaks.jpg-largePulkvedim Oskaram Kalpakam veltītā literārā jaunrades konkursa

“Ko mums šodien teiktu Oskars Kalpaks”
svinīgais noslēgums notiks 2015. gada 27.martā plkst.13.00

Rīgā, Skrindu ielā 1, O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā.

Uz konkursa svinīgo noslēgumu un konkursantu apbalvošanu aicināti ierasties:

Dženeta Marika Buidova, Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Kristaps Sviķis, Iecavas vidusskola
Vendija Strode, Degumnieku pamatskola
Amanda Celma, Iecavas vidusskola
Rebeka Ruža, Ilūkstes 1.vidusskola
Ansis Bernards, Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Rolands Žeikars, Ludzas pilsētas ģimnāzija
Beāte Bilkeviča, Iecavas vidusskola
Laura Dambīte, Ilūkstes 1.vidusskola
Eduards Rudzis, Rīgas privātvidusskola ,,Klasika”
Katrīna Zaķe, Salaspils 1. vidusskola
Laura Meirāne, Salaspils 1. vidusskola
Andra Baltiņa, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
Linda Vilde, Mārupes vidusskola
Ieva Lukaža, Kalvenes pamatskola
Reinis Apars, Rēzeknes tehnikums
Alise Petrika, Lizuma vidusskola
Dagnija Grabuža, Jelgavas Valsts ğimnāzija
Kamene Mortukāne, Jelgavas Valsts ğimnāzija
Katrīna Truksne, Jelgavas Valsts ğimnāzija
Sindija Zelča, Jelgavas Valsts ğimnāzija
Sindija Dzalbe, Jelgavas Valsts ğimnāzija
Liega Krasovska, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
Alise Leitāne, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
Egija Matuseviča, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
Mārtiņš Dubovskis, Rīgas Celtniecības koledžas vidusskola
Armands Čižiks, Zilupes vidusskola
Āris Kārkls, Jaunsilavas pamatskola
Evita Cirša, Salaspils 1. vidusskola
Agnese Karlsone, Jelgavas Valsts ģimnāzija
Ēriks Siliņš, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
Patrīcija Zālīte, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

SIRSNĪGI SVEICAM KONKURSA FINĀLISTUS!

Konkursa žūrija

__________________________________________________

2015. gada 28.janvāris – 28.februāris

OKPulkvedim Oskaram Kalpakam veltītais

literārās jaunrades konkurss

Ko mums šodien teiktu Oskars Kalpaks”

Zeme skarbi dun pavisam tuvu mūsu robežām. Naids ir sējis ļaunuma sēklas vienmēr, šodien tās atkal nežēlīgi uzziedējušas. Tam pretī stāties var tikai – Mīlestība. Kā šodien pirmais latviešu atsevišķā bataljona komandieris, pulkvedis Oskars Kalpaks mūs uzrunātu? Kā uzrunātu savus karavīrus? Jo viņi atnāk, atnāk katru gadu, arī katru novembri Lāčplēša dienā. Atnāk smagajās ziemas dienās, kad savulaik ritēja kaujas Latvijai piedzimstot, viņi atnāk dvēseļu sniegputenī… Atnāk, ja mūsu sirdīs ir Mīlestība, jo tikai sirds var saklausīt viņu atmiņas un saprast, ko Oskars Kalpaks teiktu mums visiem šodien, kad aiz loga atkal – puteņo…

1. Konkursa mērķis.
Ikvienam konkursa dalībniekam dota iespēja izpaust radošumu un literāro talantu esejas žanrā. Ar šo konkursu vēlamies:
• rosināt skolu jaunatni iegūt dziļākas zināšanas par Latvijas vēsturi, par pirmo latviešu bruņoto spēku komandieri pulkvedi Oskaru Kalpaku, cilvēku, kas uzņēmās veidot Latvijas armiju ļoti pretrunīgā un smagā Latvijas valstiskuma tapšanas brīdī;
• veicināt skolēnos patriotisma jūtas pret savu dzimto zemi, pilsētu, ciemu;
• rosināt skolu jaunatni apzināties sevi kā pilsoņus, kuri ciena, pazīst un godina savas tautas varoņus – cīnītājus par Latvijas izveidi, pēc kuru rīcības un personības tālaika sabiedrība vērtēja topošo valstiskumu.

2. Konkursa norise.
2.1. Konkurss notiek no 2015. gada 28. janvāra līdz 2015. gada 28. februārim divās vecuma grupās.
2.2. Konkursā aicināti piedalīties 6. – 8. klašu skolēni un 9. – 12. klašu skolēni. Darbi jāiesniedz latviešu valodā.
2.3. Konkursā drīkst piedalīties ikviens Latvijas un ārpus Latvijas dzīvojošs skolēns.
2.4. Skolēnu radošie darbi iesūtāmi pa e-pastu esejakalpaks@inbox.lv.

3. Konkursa žūrija.
3.1. Žūrijas priekšsēdētāja – Sarma Dreimane – filoloģe, uzņēmēja.
Žūrijas locekļi:
3.2. Ina Druviete – filoloģijas profesore.
3.3. Kārlis Šadurskis – profesors, Saeimas deputāts.
3.4. Andrejs Modris Mežmalis – atv.admirālis, Latvijas Virsnieku apvienības biedrs, Daugavas Vanagu Centrālās Valdes priekšsēdis.
3.5. Andris Staklis – Daugavas Vanagu Centrālās Valdes loceklis.
3.6. Silvija Kaugere – Daugavas Vanagu Centrālās Valdes informācijas daļa, „In Patria Credere” valdes locekle.
3.7. Alla Štolcere – O. Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolas direktore.
3.8. Juris Visockis – izdevniecības „Jumava” valdes priekšsēdētājs, „Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonda” valdes loceklis.
3.9. Kaiva Krastiņa – „Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonda” valdes locekle.
3.10. Liene Dreimane – Latvijas Universitātes Studentu padomes locekle.

Konkursa atbalstītāji: EP deputāts Krišjānis Kariņš, EP deputāts Artis Pabriks; Daugavas Vanagu Centrālā Valde; izdevniecība „Jumava”; „Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds”; 12. Saeimas deputāti Kārlis Šadurskis un Raimonds Bergmanis.

Konkursa žūrijas Goda locekļi – pirmā Oskaram Kalpakam veltītā literārā konkursa žūrijas priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis un ilgadējā konkursa atbalstītāja, EP deputāte Inese Vaidere.

4. Darba žanrs un noformējums.
4.1. Žanrs – eseja.
4.2. Darba apjoms 6. – 8. klašu skolēniem līdz 2 lpp. datorrakstā (burtu lielums 12, rindu atstarpe 1,5).
4.3. Darba apjoms 9. – 12.klašu skolēniem 3 – 4 lpp. datorrakstā (burtu lielums 12, rindu atstarpe 1,5).
4.4. Titullapā jānorāda vārds, uzvārds, skola, klase. Pielikumā: mājas adrese, e‑pasts, telefons, kā arī precīza skolas adrese.

5. Konkursa rezultātu izvērtēšana un rezultātu paziņošana.
5.1. Konkursa rezultāti tiks izziņoti 2015. gada 6. martā mājas lapās www.dvcv.lv un www.kalpaks.lv.
5.2. Vērtēšana – darba orģinalitāte, emocionālais vēstījums, literārais sniegums un Oskara Kalpaka personības izpratne.

6. Godalgas.
6.1. Labāko darbu autoriem – apmaksāts brauciens uz Eiropas Parlamentu Briselē.
6.2. Labāko darbu autoriem balvas dāvās Eiropas Parlamenta deputāti, Daugavas Vanagu Centrālā Valde, „Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds” un ikgadējie konkursa atbalstītāji.
6.3. Veicināšanas balvas.

7. Konkursa pieteicējs.
Daugavas Vanagu Centrālā Valde un „Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds”. Papildinformācija par konkursu pa tālruni 29817107 un mājas lapās www.dvcv.lv un www.kalpaks.lv.

 

Picture 026

_____________________________

2014. gada O. Kalpakam veltītā literārās jaunrades konkursa „Teiksma par Oskaru Kalpaku” svinīgais noslēgums notika 17.03.2014. Kara muzejā, konkursa žūrija sveica O.Kalpaka literārā konkursa laureātus:

Arti Adileviču no Briežuciema pamatskolas
Vinetu Bodnieci no Madonas pilsētas 1. vidusskolas
Katrīnu Blūmu no Gulbīšu vidusskolas
Andi Burku no Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas
Edžu Bumbieri no Valdemārpils vidusskolas
Sarmīti Gaiduli no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas
Karīnu Harkinu no O. Vācieša Gaujienas vidusskolas
Diānu Ivaškeviču no Vecumnieku vidusskolas
Agnesi Karlsoni no Jelgavas Valsts ģimnāzijas
Liegu Krasovsku no Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas
Līvu Ozoliņu no Salaspils 1.vidusskolas
Aivu Rūtenbergu no Bauskas pilsētas pamatskolas
Žaneti Kiseļevu no Druvas vidusskolas
Amandu Saulīti no Bauskas pilsētas pamatskolas
Elīzu Matrozi no Talsu 2.vidusskolas
Lindu Siliņu no Bulduru Dārzkopības vidusskolas
Martu Lagzdiņu no Tukuma 2.vidusskolas
Elzu Sējēju no Bauskas pilsētas pamatskolas
Jāni Stūrīti no O.Vācieša Gaujienas vidusskolas
Agitu Sprindžu no Galēnu pamatskolas
Laumu Ūbelīti no Meirānu Kalpaka pamatskolas
Tomu Tarvidu no Āgenskalna sākumskolas
Vinetu Ūdrēnu no Bauskas pilsētas pamatskolas
Zaigu Vaišļu no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas
Patrīciju Zālīti no Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas

2014. gada konkursa nolikums:

Oskaram Kalpakam veltītais literārās jaunrades konkurss

Teiksma par Oskaru Kalpaku

Miljoniem zvaigžņu un desmitiem tūkstošu aizdegto svecīšu 11. novembra vakarā saplūst savā starojumā, lai  pa šo gaismas un degošo svecīšu siltuma ceļu pie mums varētu atnākt  viņi – pirmā latviešu atsevišķā bataljona cīnītāji  sava pirmā komandiera pulkveža Oskara Kalpaka vadībā.  Viņi atnāk, lai kopā atcerētos,  kā  Latvija toreiz  tapa:  dubļi un aukstums, pilsoņu  bailes un neizpratne, karavīru dezertēšana un neticība un neizmērojams savā pārliecībā – Oskars Kalpaks. Viņi atnāk katru novembri, atnāk… Ja mūsu sirdīs ir mīlestība,  tad sirds var saklausīt viņu atmiņas un  saprast, ko  Oskars Kalpaks saka:

Vai šodien es atkal ietu..
Un uz kurieni vaicāsiet jūs.

Es ietu.
Vijoli paņemtu līdzi,
Lai debesīs kāpj.

Brīdi apsēstos ceļā
Un lūgtu –
Atpestī mūs no auksta prāta,
Pestītāj,
Lai sirdi jūtam un ceļus tos,
Maldus kas māj.

Atpestī mūs no naida,
Pestītāj,
Lai mīlestībai nepazūdam,
Radītāj.

Pacel mūsu acis augstāk
par dubļainām kājām,
Citādi kauns būs reiz nākt uz
Jaunsudrabiņa Baltajām mājām..

Es ietu.
Uz turieni kur ceļmalas smilgas
Vienmēr asinis klāj,
Jo Tu tās jau esi reiz lējis,
Visa Radītāj.

Tas ceļš, ko es gājis,
Nav bijis velts –
Trīs zvaigznes debesīs atmirdz –
Vēl ir mana tauta,
Vēl ir mana zeme,
Un tas viss mans zelts!

/ Silvija Kaugere „Kalpaka lūgšana”, 2009. g. /

1. Konkursa mērķis.

Ikvienam konkursa dalībniekam dota iespēja izpaust radošumu un literāro talantu esejas vai teikas žanrā.
> Ar šo konkursu vēlamies rosināt skolu jaunatni iegūt dziļākas zināšanas par Latvijas vēsturi, par pirmo latviešu bruņoto spēku komandieri pulkvedi Oskaru Kalpaku, cilvēku, kas uzņēmās veidot Latvijas armiju ļoti pretrunīgā un smagā Latvijas valstiskuma tapšanas brīdī.
> Vēlamies veicināt skolēnos patriotisma jūtas pret savu dzimto zemi, pilsētu, ciemu.
> Rosināt skolu jaunatni apzināties sevi kā pilsoņus, kuri ciena, pazīst un godina savas tautas varoņus – cīnītājus par Latvijas izveidi, pēc kuru rīcības un personības tā laika sabiedrība vērtēja topošo valstiskumu.
2. Konkursa norise.
2.1. Konkurss notiek no 2013. gada 2. decembra līdz 2014. gada 21.februārim divās vecuma grupās.
2.2. Konkursā aicināti piedalīties 6. – 8. klašu skolēni un 9. – 12. klašu skolēni. Darbi jāiesniedz latviešu valodā.
2.3. Konkursā drīkst piedalīties ikviens Latvijas un ārpus Latvijas dzīvojošs skolēns.
2.4. Skolēnu radošie darbi iesūtāmi pa e-pastu esejakalpaks@inbox.lv.
3. Konkursa žūrija.
Konkursa žūrijas goda loceklis – pirmā Oskaram Kalpakam veltītā literārā konkursa žūrijas priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis.
3.1. Žūrijas priekšsēdētāja – Sarma Dreimane – filoloģe, uzņēmēja.
3.2. Žūrijas locekļi:
3.2.1. Silvija Kaugere – biedrības “In Patria Credere” valdes locekle.
3.2.2. Ina Druviete – filoloģe, profesore, 11. Saeimas deputāte.
3.3.3. Andrejs Modris Mežmalis – atv.admirālis, Latvijas Virsnieku apvienības biedrs, DVCV valdes priekšsēdis.
3.2.4. Alla Štolcere – O. Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolas direktore.
3.2.5. Juris Visockis – izdevniecības „Jumava” valdes priekšsēdētājs.
3.2.6. Mārtiņš Stirāns – „Pulkveža O. Kalpaka piemiņas fonds” valdes loceklis.
3.2.7. Juris Vectirāns – ģenerālis, DVL valdes priekšsēdētājs.
3.2.8. Liene Dreimane – Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes Kultūras komisijas vadītāja.
3.2.9. Kaiva Krastiņa – „Pulkveža O. Kalpaka piemiņas fonds” valdes locekle.
3.2.10. Andris Staklis – DVCV valdes loceklis.
Konkursa atbalstītāji EP deputāti Inese Vaidere, Krišjānis Kariņš un Kārlis Šadurskis ; Daugavas Vanagu Centrālā valde, izdevniecība „Jumava”, „Pulkveža O.Kalpaka piemiņas fonds”, biedrība „In Patria Credere”.
4. Darba noformējums.
4.1. Darba apjoms 6. – 8. klašu skolēniem: līdz 2 lpp. datorrakstā (burtu lielums 12, rindu atstarpe 1,5).
4.2. Darba apjoms 9. – 12.klašu skolēniem: 3 – 4 lpp. datorrakstā (burtu lielums 12, rindu atstarpe 1,5).
4.3. Titullapā jānorāda vārds, uzvārds, skola, klase. Pielikumā: mājas adrese, e‑pasts, telefons, kā arī precīza skolas adrese.
5. Konkursa rezultātu izvērtēšana un rezultātu paziņošana.
5.1. Konkursa rezultāti tiks izziņoti 2014. gada 6. martā mājas lapā www.dvcv.lv.
5.2. Vērtēšana – darba orģinalitāte, emocionālais vēstījums, literārais sniegums un Oskara Kalpaka personības izpratne.
6. Godalgas.
6.1. Balva labāko darbu autoriem – apmaksāts brauciens uz Eiropas Parlamentu Briselē. Balvas labāko darbu autoriem dāvās Eiropas Parlamenta deputāti Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis un ikgadējā konkursa atbalstītāja un patronese Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere.
6.2. Veicināšanas balvas.
Konkursa pieteicējs.Biedrība „In Patria Credere”.Papildinformācija par konkursu pa tālruni 29817107 un mājas lapā www.kalpaks.lv
______________________

GUNĀRA ASTRAS KONKURSS

Daugavas Vanagu organizācija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu, Latvijas Okupācijas muzeju, Pasaules Brīvo Latviešu apvienību un Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā 2013. gadā izsludināja pētniecisko darbu konkursu:“Gunāra Astras un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru loma Latvijas neatkarības atjaunošanā.” DV organizācijas Gunāra Astras piemiņas fonda mērķis ir godināt mūžībā aizgājušā Latvijas brīvības un latviešu tautas tiesību cīnītāja Gunāra Astras piemiņu, skat.:

Konkursa rīkotāji:

Daugavas Vanagi Vācijā
Daugavas Vanagu Centrālā Valde
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
Latvijas Okupācijas muzejs
Latvijas Valsts arhīvs
Pasaules brīvo latviešu apvienība