Gunāra Spodra vadītā Vanadzēnu kustība Latvijā

Pie Viļakas ezera, no kreisās: Klāra Mētra, Gunārs Spodris un Ilga Niradija

Daugavas Vanagu (DV) „Jaunatnes un Vanadzēnu vadītājs” Latvijā Gunārs Spodris ir Anglijas latvietis,  dzīvo Latvijā, Latgalē, Rēzeknes novadā, jau daudzus gadus. Viņa sirds lieta ir Daugavas Vanagu organizācijas izaugsme,  jaunās paaudzes piesaistīšana un iesaistīšana DV darbā Latvijā. Viņš cītīgi apmeklē Latgales skolas, sadarbībā ar skolu direktoriem un skolotājiem viņš ir noformējis Vanadzēnu kopas dažādās Latgales skolās, kuras ir izrādījušas interesi jauniešu patriotiskā audzināšanā. Gunārs ir bijis saistīts ar DV jau no bērnu dienām, jo viņa māte bija ļoti aktīva Daugavas vanadze Anglijā, kur Gunārs uzauga un kur viņš ir dienējis Britu armijā; pēc dienesta Gunārs strādāja savā inženieru arodā, ir bijis ievēlēts vienas Anglijas pilsētas domē un vienmēr ir aktīvi piedalījies latviešu sabiedrībā, to starpā arī aktīvi iesaistījies DV darbā un bijis DV Anglijā valdes loceklis. Pašlaik dzīvojot Latvijā, Gunārs veltī daudz laika Vanadzēnu kustībai, ir DV Latvijā Rēzeknes nodaļas valdes priekšsēdis un DV Latvijā valdes loceklis. Viņa lielā aktivitāte DV darbā atspoguļo arī viņa uzņēmību, izturību un labu veselību. Dzīvodams savas sievas lauku īpašumā, viņš kopā ar sievu atjauno viņu senču mājas, Gunārs ir arī fiziski norūdīts darbā, no kā viņš nebaidās; vienmēr, darbus kurus viņš uzņemas viņš arī izpilda.

Ceļā uz Stompaku purvu – Latvijas partizāņu cīņas vietu, kur mūsu partizāņi, Latvijas brīvības cīnītāji, cīnījās pret Padomju okupāciju

Nupat notika Vanadzēnu salidojums Rekovas vidusskolā Rekovā, Latgalē, netālu no Krievijas robežas. Bija ļoti iedvesmojoši skatīties uz Vanadzēniem un viņu lielo enerģiju šajā pasākumā. Pirmās dienas salidojuma mērķis bija salidojuma svinīga atklāšana, uzrunas, iepazīšanās ar Viļakas pilsētas vēsturiskām vietām, kā arī Latvijā Nacionālo partizāņu kaujas vietas Stompaku purvā apmeklēšana, kur kādreiz notika viena no lielākām partizāņu kaujām pret padomju čekas vienībām un Sarkano armiju. Gunārs Spodris vadīja pasākumu kopā ar Vanadzēnu vadītājiem no skolām; pasākumā piedalījās un deva

Vanadzēni no trīs skolām noklausās Gunāra Spodra uzrunu

uzrunas DV Vanadžu Goda priekšniece Ilga Niradija no Austrālijas, DV Latvijā Vanadžu vadītāja Klāra Mētra un DV priekšnieks Andrejs Mežmalis. Rakstā „Stompaku neatkarības sala” Uldis Skrebinskis no Daugavas Vanagiem raksta: „1945. gada martā Latgale, Vidzeme, Zemgale bija komunistu okupētas. Stompaku nometne vēl bija neatkarīga Latvijas valsts ar tās likumiem un kārtību. Un tas bija tik ilgi, kamēr te atradās Stompaku nometne.”  Ar Gunāra Spodra neatlaidību, sadarbībā ar skolām, vietējo pašvaldību un citiem, Stompaku kaujas vieta, kur krita Latvijas patrioti, partizāni, tiek iemūžināta kā vēsturiska vieta Latgalē, lai jaunieši var ar savām acīm paši redzētu vietu, Stompaku purva „neatkarības salas”, kur cīnījās un aizstāvējās viņu tautas brāļi un māsas. Pievienotās fotogrāfijas runā pašas par sevi ( foto: A. Mežmalis ).

Andrejs Mežmalis, DV priekšnieks

Vanadzēni ceļā uz Latvijas partizāņu bijušo mājvietu Stompaku purvā, kur 1945.gadā notika sīvas kaujas ar PSRS čekas un Sarkanās armijas vienībām


Vanadzēni pēc atgriešanās no Stompaku purva, Latvijas partizāņu cīņu vietas

 

 

Pie Stompaku purva

No kreisās: Klāra Mētra, uzrunā Gunārs Spodris

Pusdienās, no kreisās: Gunārs Spodris, Andrejs Mežmalis, Klāra Mētra un Ilga Niradija

Izsalkušie Vanadzēni , Vanadzēnu vadītāji un viesi pie pusdienu galda “Vēršukalna muzejā”, netālu no Viļakas, Latgalē