Gunāra Spodra sveiciens Latvijas svētkos

Patriotiski sveicieni mūsu valsts  svētkos jums visiem. Ir pagājis  101 gads no laika, kad Latvijas valsti  proklamēja. Un, kaut pusi no tā laika mūs apspieda okupācijas, tomēr ir liels brīnums, cik daudz Latvija ir sasniegusi īsā laikā.  Stabila demokrātija ar nodrošinātām robežām.  Lēna ekonomiska izaugsme ar Eiropas atbalstu.  Latviešu valoda un kultūra ir droši nostiprināta valstī. Nav konflikti ar minoritātēm.  Ir jau problēmas, bet tādas ir katrā valsti. Domāsim pozitīvi, lai valsts attīstās normāli.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Gunārs  Spodris
DV priekšnieks