DV CV rīkotā vanadzēnu ekskursija, pateicoties R.Drake ( ASV ) ziedojumam

Lestene, DVL Balvu vanadzēni 7

Vanadzēni Lestenē. FOTO A.Staklis.

DVL Balvu nodaļas vanadzēnu 16.marta vēsturiski izzinošā ekskursija

Jau otro gadu DV Centrālā Valde apmaksā ceļa izdevumus 16.marta izzinošajai vanadzēnu ekskursijai, pateicoties Raimonda Drakes no ASV nesavtīgajam ziedojumam. Šogad ekskursijā aizbrauca 40 dalībnieki, no tiem – 35 vanadzēni no Rugāju novada Eglaines pamatskolas, Rugāju novada vidusskolas, Vectilžas pamatskolas, Rekavas vidusskolas un daži Balvu pamatskolas vanadzēni. Pirmās divas stundas vanadzēniem bija Latvijas vēstures mācību stundas Rīgā. Tur divu Barikāžu muzeja gidu vadībā, vanadzēni gan muzeja ekspozīcijās, gan Vecrīgā centās labāk izprast mūsdienu vēstures notikumus muzejpedagoģiskajā programmā „ Uz barikādēm ”. Bērniem bija iespēja savām acīm skatīt notiekošo pie Brīvības pieminekļa – ļoti lielo apsardzes vīru skaitu, gājiena dalībniekus, karogu aleju gājiena abās pusēs… Ieklausīties gidu komentāros, pašiem vērot, iepriekš dzirdēto un nodarbībā redzēto sasaistīt ar izjustajām emocijām un izdarīt secinājumus.
Tālāk ekskursanti pabija Lestenē, apskatīja Lestenes luterāņu baznīcu, brāļu kapu ansambli, klausījās vanadžu kora koncertu, piedalījās svinīgajā kritušo piemiņas pasākumā. Diena bija ļoti saulaina, priecēja kuplais pasākuma apmeklētāju skaits, pārdomātās uzrunas, jaunumi teritorijas labiekārtošanā. Šeit, Lestenē pilnībā bija izjūtams patriotisms, saviļņojums un lepnums, ka arī mēs, vanadzēni esam te un atdodam godu visiem tiem, kuri izcīnīja mums brīvu mūsu tēvu zemi – Latviju! Kā neliels apliecinājums teiktajam, bija vanadzēnu noliktie ziedi un aizdegtās svecītes …. Ekskursijas noslēgums bija Pūres šokolādes muzeja apmeklējums gides vadībā un nodarbība ar praktisku darbošanos. Te arī tika ēstas siltas pasūtītās pusdienas. Mājupceļā neiztikām arī bez veikala apmeklējuma, jo bērni parasti vēlas kaut ko aizvest arī mājiniekiem. Tā, laikam, mums ir pieņemts… Domāju, ka atkal esam pavadījuši vienu saturīgu, iespaidiem bagātu dienu!  Paldies DV CV un Raimondam Drake par apmaksāto transportu šim braucienam, novada Domei par transporta iedalīšanu un atsaucīgajam šoferim Jānim par sadarbību brauciena laikā!

Lestene, DVL Balvu vanadzēni 3

Vanadzēni Lestenē. FOTO A.Staklis.

Visu ekskursantu vārdā – Anita Stalidzāne, vanadzēnu vadītāja

Lestene, DVL Balvu vanadzēni 2

Vanadzēni Lestenē. FOTO A.Staklis.