DV CV svinīgā sēde Latvijā

No 22. – 24. septembrim Rīgā notika DV CV sēde, kurā DV CV atskatījās uz paveikto, ziņoja par padarītajiem darbiem un svinīgā atmosfērā Latviešu biedrības namā pieņēma arī apsveikumus. Ievadrunu teica DV CV priekšnieks Andrejs Mežmalis. Daugavas Vanagus sveica Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, kura “pateicās organizācijai par pašaizliedzīgo darbu un dziļo patriotismu, pulcējot latviešus visā pasaulē un stiprinot ticību mūsu valstij. „Daugavas Vanagi ir viens no Latvijas brīvības balstiem. Paldies, ka sniedzat mums latvietības un dzimtenes mīlestības paraugstundas! Paldies, ka nepagurstot esat palīdzējuši karavīriem un viņu ģimenēm,” sacīja I.Mūrniece, paužot dziļu pateicību arī par Daugavas Vanagu ieguldījumu Latvijas vēstures apzināšanā un tās skaidrošanā visā pasaulē.Saeimas priekšsēdētāja izteica gandarījumu, ka organizācija audzina arī mazos „vanadzēnus”, kuri šoreiz bija atbraukuši no Latgales puses. „Kopā ar citām Latvijas un trimdas organizācijām jūs turpināt būt arī politiskais ceļvedis savās kopienās, protat izšķirīgos brīžos apvienot cilvēkus, rādīt ceļu saviem laikabiedriem un visai sabiedrībai,” akcentēja Saeimas priekšsēdētāja, īpašu pateicību paužot Daugavas Vanagu Centrālās Valdes priekšsēdim Andrejam Mežmalim par aktīvo darbu, skaidrojot leģionāru vēsturi ārvalstu vēstniekiem, amatpersonām un žurnālistiem”, skat. informāciju papildus: http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/26169-inara-murniece-daugavas-vanagi-ir-viens-no-latvijas-brivibas-balstiem Apsveikumus bija atsūtījušas arī abas pārējās augstākās valsts amatpersonas – Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis.  Sanākušos ar atsūtītajiem apsveikumiem sveica arī Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde un Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere. Daugavas Vanagus pasākumā uzrunāja arī Nacionālo Bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš.  Pasākumā koncertu sniedza Daugavas Vanadžu koris un ansamblis diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā,  svinīgajā pasākumā piedalījās arī bijušais DV Latvijā vadītājs Juris Vectirāns. DV CV slēgtās sēdes un svinīgās vakariņas notika viesnīcā “Radi un Draugi”, klātesošos uzrunāja DV CV priekšnieks Andrejs Mežmalis, DV mītnes zemju vadītāji un DV CV valdes locekļi. Ar runu uzstājās arī bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Ģirts Kristovskis. Daugavas Vanadzes ņēma aktīvu dalību visos pasākumos, Daugavas Vanadžu priekšniece Gunta Reinolde teica ievadrunu  Daugavas Vanadžu kopā sanākšanas vakarā un Latvijas Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra iepazīstināja ar visām Daugavas vanadzēm un nodaļām. No ASV bija ieradušies ASV Daugavas Vanagu vadītājs Andris Kursietis un ASV Daugavas Vanadžu priekšniece Līga Nutere. Pasākumā notika arī gatavošanās nākamajām DV CV vēlēšanām, kas ir būtiskas Daugavas Vanagu organizācijas turpmākajam darbam. Uz DV CV priekšnieka amatu ir izvirzīti divi kandidāti, Austris Grasis no Vācijas un ASV Daugavas Vanagu organizācijām, kā arī Gunārs Spodris no Latvijas Daugavas Vanagu organizācijas. DV CV lielajā darba pārskatā, ko deva DV CV priekšnieks Andrejs Mežmalis, bija ietverti visi daudzie paveiktie darbi, ko kopīgiem spēkiem paveikusi DV CV, DV biedri un atbalstītāji. Ziedi tika nolikti pie Oskara Kalpaka un Raiņa pieminekļiem. Par šo pasākumu skaistu ieskatu devuši ASV Daugavas Vanagi arī savā Facebook lapā, skat.:

No 2017. gada 22. -24. septembrim Rīgā norisinājās Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde. Oficiālā atklāšana notika…

Posted by Daugavas Vanagi ASV on Friday, September 29, 2017