DV CV prezidija sēde 7. aprīlī par medikamentu piegādēm un palīdzības nodrošināšanu

7. aprīlī Rīgā, Slokas ielā 122, notika Daugavas Vanagu Centrālās Valdes ( DVCV ) prezidija sēde. To vadīja DVCV priekšnieks Gunārs Spodris, sēdē piedalījās DVCV kasiere Asja Ramate, DVCV sekretārs Ivars Švānfelds objektīvu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties. Prezidija sēdē piedalījās Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra, sēdē pieaicināti bija arī DV Latvija priekšsēdis Andrejs Mežmalis, DV Latvija saimniecības daļas vadītājs Andris Staklis, DVCV pārstāvniecības Latvijā vadītājs Dainis Margēvičs, kurš iepazīstināja klātesošos ar aktuālajiem medikamentu sadales jautājumiem. Prezidija sēdē izskatīja vairākus būtiskus jautājumus, kas attiecas uz DVCV darbu tālāku plānošanu, tajā skaitā par Daugavas Vanagu lielo ikgadējo kopā sanākšanu, kas šogad paredzēta Latvijā. Centrālais prezidija sēdes jautājums bija palīdzība bijušajiem leģionāriem, nepieciešamo medikamentu sadale, piegāde, apmaksa, kā arī piegāžu nepārtrauktības nodrošināšana. To kā būtisku un neatliekamu jautājumu virzīja DVCV priekšnieks Gunārs Spodris uzsverot, ka medikamentu piegādes nepārtrauktības nodrošināšanai ir nepieciešami arvien līdzekļi, tie nav pietiekami, bet medikamentu plūsmai jābūt nepārtrauktai, un, lai nodrošinātu palīdzības apjomu kā līdz šim, DVCV priekšnieks Gunārs Spodris aicina tautiešus ziedot  tieši šim mērķim – medikamentu iepirkšanai un izsniegšanai bijušajiem leģionāriem.

Ziedojumi ieskaitāmi tāpat kā līdz šim, Fondam “Daugavas Vanagu Centrālās Valdes pārstāvniecība Latvijā”, reģ. Nr. 40008004689. bankas rekvizīti:

AS “SEB BANKA”, Vecrīgas filiāle

Konta Nr. LV02 UNLA 0001 0037 0041 2

SWIFT kods: UNLALV2X