Daugavas Vanagu veltījums Latvijas simtgadei Stompaku purvā

Latvijas Nacionālo partizānu apvienības vadītājs Pēteris Supe. Foto: Latvijas okupācijas muzejs

Stompaku purvs atrodas Viļakas novadā, Latgalē. 1945. gada 2. martā tur notika cīņa starp nacionālajiem partizāniem un Padomju Savienības NKVD karaspēku. NKVD karaspēks gribēja iznīcināt nometni purvā, kurā bija centrs LNPA ( Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai ). Cīņa bija asiņaina, krita 28 partizāni un 46 pretinieki. LNPA nometne bija plaša, lielākā visa Baltijā, ar apmēram 350 cilvēkiem, tur bija 24 zemnīcas, zirgu staļli, noliktavas, maizes ceptuve un pat baznīca. LNPA vadīja Pēteris Supe. Lielākā daļa partizānu izlauzās no ielenkuma un turpināja cīņu no citiem mežiem. Viņi nezaudēja šo cīņu, bet turpināja karu pret padomju okupantiem. Pēteri Supi nošāva čekas aģents Jānis Klimkāns 1946. gadā, LNPA izbeidza darbību 1953.gadā. Nacionālo partizānu bruņotā pretestība izbeidzās 1956. gadā. Tātad karš pret padomju varu ilga 12 gadus. Pēdējais meža brālis, Jānis Pinups, iznāca no meža slēptuves 1995. gadā, pie Preiļiem. Okupantu karaspēks bija atstājis Latviju. Nacionālie partizāni palika neuzvarēti, viņu sapnis par brīvu neatkarīgu Latviju bija izpildīts.

Daugavas Vanagu Latvijā Rēzeknes nodaļa kopā ar Viļakas novadu un Latvijas valsts mežiem sadarbojas, lai Stompaku purva cīņa netiktu aizmirsta. Katru 2. martu Viļakas novadā rīko svinīgu atceres pasākumu. Lai jaunieši un Vanadzēni nedomātu, ka Padomju Savienības okupācija Latvijā tika pasīvi uzņemta. Pagājušā gadā Daugavas Vanagi nogādāja baltu krustu un iegravētus laukakmeņus uz saliņu Stompaku purvā. Šogad kā veltījumu Latvijas simtgadei Viļakas novads ir sagatavojis informācijas stendu, Latvijas valsts meži ir izbūvējuši stigu no dēļiem, lai ceļš uz saliņu būtu drošs un Daugavas Vanagi ir pieveduši vēl vienu laukakmeni ar šiem vārdiem uz plāksnes:

Brīvībā dzimu, par brīvību kritu,

lai brīvību bauda, kam liktenis to lēmis!

Akmens tiks novietots tur, kur nacionālu partizānu līķi tika samesti uz saliņas purvā. Pēc tam tie tika pārvesti uz Viļaku un izlikti laukumā, lai iebiedētu iedzīvotājus, lai parādītu, kāds liktenis viņus sagaida, ja viņi atbalstīs nacionālos partizānus. Arī 2011. gadā tika atklāts piemineklis pie Balvu – Viļakas šosejas tiem 28 kritušajiem Stompaku purvā. Projekts tika realizēts ar dāsnu ziedojumu no Daugavas Vanagu biedra Harija Fridemaņa.

Gunārs Spodris

Daugavas Vanagu priekšnieks