Daugavas Vanagu vadītāju 2017.gada vēlēšanu rezultāti

Gunārs Spodris

Klāra Mētra

Par aizvadītā gada nogalē notikušajām vēlēšanām, kurās no 1. oktobra līdz 1. novembrim ( skat. Velesanu instrukcija ) DV zemes vēlēja jauno DV vadību, 2017. gada 15. decembrī DVCV prezidija vārdā DVCV priekšnieks Andrejs Mežmalis ir nosūtījis ziņas DVCV un visām DV zemju valdēm, ka ar balsu vairākumu ( skat. Velesanu rezultati ) Gunārs Spodris ir ievēlēts kā DV priekšnieks, ar balsu vairākumu Klāra Mētra ir ievēlēta kā Vanadžu priekšniece; vēlēšanu rezultātus ir apstiprinājusi DVCV Revīzijas komisija ( DV Latvija Revīzijas komisija ). Andrejs Mežmalis ir apsveicis Gunāru Spodri un Klāru Mētru jaunajos ieņemamos amatos, novēlējis abiem sekmes un visu to labāko pildot DV darbu, kā arī ir informējis DVCV un visas DV zemju valdes, ka abi jaunievēlētie, DV priekšnieks un Vanadžu priekšniece, saskaņā ar DVCV Darbības noteikumiem stājas savos amatos sākot ar 2018.g. 1. janvāri.