Daugavas Vanagu organizācijas 70. gadu jubileja

101120151681Latviešu tautas liktenis starp lielvarām nav bijis viegls. Mūsu karavīru varonība 2.pasaules kara beigās ir palīdzējusi glābt daudzus simtus un tūkstošus, kuri atrada patvērumu Rietumu brīvajā pasaulē un nenonāca Sibīrijas nāves nometnēs.

Daugavas Vanagi ar cieņu un godu saglabā daudzu kritušo piemiņu gan Lestenē, gan citās kauju vietas, gan savās sirdīs, lai kur arī būtu pasaulē.

Latvijas valsts šodien godina daudzo mūsu kritušo piemiņu, Latvijas valsts augstākās amatpersonas šodien piedalīsies Daugavas Vanagu 70. gadadienas pasākumā Latviešu biedrības namā, kas sāksies šodien, plkst. 16.

SVEICAM VISUS DAUGAVAS VANAGUS UN VANADZES VISĀ PASAULĒ!

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/589736-valsts_augstakas_amatpersonas_piedalisies_daugavas_vanagu_70gadadienas_pasakuma