DVCV sēde Kanādā. Gunāra Spodra ievadvārdi sēdes svinīgajai atklāšanai

Ikgadējā Daugavas Vanagu
Centrālās Valdes sēde
no 9. – 11. jūlijam Kanādā.

 

 

DVCV priekšnieka Gunāra Spodra ievadvārdi svinīgajai sēdei

2019. gada 9. jūlijā, Sidrabenē:

Sveicināti, Latvijas patrioti!

Sveicināti Vanagi un Vanadzes!

Mīļie tautieši!

Šogad mēs svinam Latvijas varoņu gadu. Ir pagājuši simts gadi, kopš Latvija kļuva par realitāti, jo 18. novembrī tā bija tikai ideja. Simts gadus atpakaļ tika padzīti boļševiki un Bermonta armija tika sakauta. Tikai vēl atlika Latgali atbrīvot. Tas viss tika panākts kopā ar sabiedrotiem. Šogad paiet arī 75 gadi, kad Padomju Savienības armija pārgāja Latvijas robežu. Asiņainā kauja bija Mozuļos, tuvu pie Krivandas, kur simtiem latviešu karavīri krita 16. jūlijā 1944. gadā aizstāvot Latvijas robežu. Latviešu cerības uz neatkarīgu valsti nebija sabiedroto pēckara plānos. Latviešu leģionāri Rietumos dibināja Daugavas Vanagus, lai saturētu trimdas kopību, un mēs svinēsim 75 gadus mūsu organizācijai nākošgad. Mēs uzvarējām karsto un auksto karu. Padomju Savienība sabruka, jo tās ekonomika nevarēja sacensties ar Rietumiem. Trimdas tautiešu atbalsts radiem Latvijā parādīja, ka viņi nedzīvo nekādā padomju paradīzē. Tomēr laiki mainās un mums arī jāmainās, lai mēs varētu turpināt dot palīdzību Latvijai. Aprūpes darbs samazinājās, jo leģionāru skaits ir stipri krities ( jūlijā bija 105 leģionāri Latvijā, kuriem palīdzam ). Arī Daugavas Vanagu biedru skaits samazinājās ar katru gadu. Tādēļ ir jānovērtē spējas un jāsaredz, kur mūsu darbība var būt sekmīga un atbilstoša Daugavas Vanagu mērķiem. Mums ir jāsadarbojas vairāk ar citām patriotiskām organizācijām, kopīgi varam sasniegt vairāk. Mums ir jācīnās par pareizu Latvijas vēstures vērtējumu Otrajā pasaules karā un pēc tam, jo mūsu ienaidnieki turpina savu propagandu. Mums ir jāpaplašina darbs ar jaunatni Latvijā un ārzemēs. Mums ir jāturpina aprūpes darbs leģionāriem, daudzbērnu ģimenēm un citiem. Šis darbs ir pamats visai mūsu darbībai. Mums jāturpina svinēt atceres dienas, jo nedrīkstam aizmirst mūsu vēsturi. Un vissvarīgākais – mums jācīnās par latviešu valodu un kultūru. Jo tikai tā pastāvēs brīva, neatkarīga Latvijas valsts.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!