Daugavas Vanagu 74. dzimšanas dienas svinīgais pasākums

2019. gada 28. decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā par godu Daugavas Vanagu organizācijas 74. dzimšanas dienai notika svinīgs pasākums. To ievadīja dziesma par Latvijas karogu ar Raiņa vārdiem, kuros ir izteikta liela un klusa mīlestība:

“Klusi rokas uzliekam
Brīvās Latvijas karogam;
Topi, audzi, brīvā Latve,
Brīvu tautu kopībā!
Tavi bijām, tavi esam,
Tavi būsim mūžībā.

Klātesošie visi kopīgi nodziedāja Latvijas himnu, kā arī Daugavas Vanagu himnu – Lāčplēšu dziesmu. Skaistas svētku sajūtas klātesošajiem sagādāja koncerts, kurā godalgotais VEF kultūras pils sieviešu koris “Daugavas Vanadzes” brīnišķīgās un talantīgās diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā dziedāja daudzas skaistas dziesmas, tajā skaitā R. Paula, A. Legzdiņa, M. Gruzīša, brāļu Ziemeļu, arī vienu reti dzirdētu admirāļa T. Spādes dziesmu Latvijai. Visās dziesmās bija jūtams koncerta galvenais vadmotīvs – veltījums Latvijas brīvības cīnītājiem un varoņiem. Koncertā skanēja arī dzejas lasījumi, pie klavierēm bija koncertmeistare Ligita Ozola, pasākumu kuplināja brāļu Jansonu dziedātās dziesmas. 

Ievadrunu teica Daugavas Vanagi Latvijā priekšsēdētājs, atvaļināts admirālis Andrejs Mežmalis, kā arī Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra, kura nolasīja apsveikumu no Daugavas Vanagu organizācijas priekšnieka Gunāra Spodra un apsveikumus no Daugavas Vanagu mītņu zemju organizāciju vadītājiem un pārstāvjiem. Ievadrunas teica arī Daugavas Vanagu Centrālās Valdes locekle, prezidija sekretāre Silvija Kaugere, kura uzsvēra ikkatra biedra nozīmi organizācijas pastāvēšanā cauri laikiem, kā arī cilvēkus vienojošos Latvijas ideālus, un  Rīgas Latviešu biedrības vadītājs Guntis Gailītis, kurš savā runā pieskārās Rīgas Latviešu biedrības vēstures ļoti nozīmīgajām un interesantajām lappusēm. Sanākušie patiesi sirsnīgā atmosfērā, ar kopīgi dziedātām dziesmām un prieku, godam nosvinēja organizācijas 74. gadadienu.

S.Kaugere