Daugavas Vanagi no visas pasaules Sidrabenē

DVCV svinīgās sēdes dalībnieki sēdes noslēgumā.

  Daugavas Vanagi no piecām valstīm – Austrālijas, ASV, Kanādas, Latvijas un Lielbritānijas, satikās uz gadskārtējo Centrālās valdes sēdi, kura notika no 2019. gada 9. līdz 11. jūlijam. Centrālās valdes uzdevums ir saskaņot Daugavas Vanagu darbību pasaules līmenī. Sēde notika Kanādā, netālu no Toronto, skaistajā Sv. Andreja draudzes lauku īpašumā “Sidrabene “.

Taisnā ceļā no Toronto Dziesmu svētkiem, valdes locekļi devās uz Sidrabeni, kur bija iespēja satikties, sastrādāties un pavadīt jaukus brīžus brīnišķīgās Kanādas dabas klēpī.

Sēdes atklāšanā Gunārs Spodris un Gunta Reynolds.

Svinīgās sēdes dalībnieki.

Svinīgo sēdi, kura notika 10. jūlijā, atklāja Kanādas Daugavas Vanagu priekšsēde Gunta Reynolds. Pēc svētbrīža, ko vadīja mācītāja Ilze Kuplēna – Ewart, klātesošos sveica DV priekšnieks Gunārs Spodris un PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte. Apsveikumu ar vēlējumu aktīvi un ražīgi darboties Latvijas labā Daugavas Vanagiem atsūtīja Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, to nolasīja DV prezidija sekretāre Silvija Kaugere. Sirsnīgus apsveikuma vārdus bija atsūtījis LR Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Aivars Groza, Latvijas Republikas vēstniecība Kanādā un LR ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums, Daugavas Vanagu goda priekšnieks Varimants Plūdons, Daugavas Vanadžu goda priekšniece Ilga Niradija, bijušais DV priekšnieks Juris Augusts. Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra bija atsūtījusi pateicības Daugavas Vanadzēm par labajiem paveiktajiem darbiem.

Kristīnes Saulītes klātbūtne deva iespēju valdes locekļiem no trīs kontinentiem pārrunāt iespējas kopīgi sadarboties vairākos darba laukos, ieskaitot patriotisko audzināšanu, kaŗavīru ģimeņu atbalstu kopā ar organizāciju “Namejs”, kā arī kopīgu darbu Diasporas konsultatīvajā padomē. Padomei būs nopietna loma, saskaņojot darbību diasporas sabiedrībā ar Latvijas valsts iestādēm, tā ir organizēta LR Ārlietu ministrijas paspārnē. Par Daugavas Vanagu pārstāvi padomē ievēlēja Aivaru Sinku no Apvienotās Karalistes.

Daugavas Vanagu Centrālā valde pieņēma sekojošus lēmumus un rezolūcijas:

Lēmumi

Daugavas Vanagu Centrālā valde 2019. gada 11. jūlija sēdē nolemj:

  1. Atlikušos līdzekļus DVCV pārstāvniecības kontā 531018 (1921,31EUR), kas bija nozīmēti studentu stipendijām, pārskaitīt DV Latvijā, lai veicinātu jaunatnes radošo konkursu rīkošanu.

  1. Samazināt dotācijas summu sākot ar 2020. gadu uz 9 eiro par katru biedru DV zemēs ārpus Latvijas. DV Latvijā dotācijas līmenis paliek 5 eiro par katru biedru. Šis lēmums atceļ iepriekšējus lēmumus par dotāciju līmeni.

  1. Sākot ar 2020. gadu neizdot DV Mēnešrakstu esošā formātā. Tā vietā izdot vienu elektronisku eksemplāru gadā, ar iespēju izdrukāt. Valde uzdod DVCV prezidijam rast praktisku izkārtojumu un vadlīnijas šai izmaiņai.

  1. 2020. gadā no 5. līdz 7. jūnijam rīkot DVCV sēdi Klīvlandē, ASV.

  1. Turpinot 2018. gadā pieņemto 6. lēmumu, izdot papildinātas vēlēšanu instrukcijas DVCV rakstiskā sēdē un izsūtīt DV zemēm informācijai.

  1. DVCV izsaka sirsnīgu pateicību DV Kanādā, kā arī DVCV prezidijam par sēdes rīkošanu, un Sv. Andreja draudzes lauku īpašuma “Sidrabene” darbiniekiem un vadībai par laipno uzņemšanu.

Rezolūcijas

Daugavas Vanagu Centrālā valde:

  1. Sveic Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu un novēl viņam laimi, veselību un spēku turpināt darbu Latvijas labā.

  1. Lūdz DV zemēm atbalstīt jauno Brīvības pieminekļa apgaismošanas labdarības kustību “Gaisma mūsu brīvībai!” (http://www.brivibaspiemineklis.lv/), ziedojumus sūtot DVCV pārstāvniecībai.

Gunārs Spodris un Aivars Sinka darbus iesākot.

Sēdes dalībnieki veica nopietnu darbu, sakārtojot DV Centrālās valdes pārstāvniecības finanses un tiesisko izkārtojumu.

Sēdes dalībnieki izteica sirsnīgu pateicību Kanādas un Sidrabenes vadībai par sirsnīgo uzņemšanu. Pēc gada, 2020 gada jūlijā valdes locekļi tiksies Klīvlandē, ASV.

Materiālu preses publikācijai sagatavoja:

Aivars Sinka

Silvija Kaugere

Gunārs Spodris un Līga Nutter Sidrabenē.

No kreisās: G. Spodris, G.Reynolds, Z.Rīders, Toronto Daugavas Vanagu pārstāvji DVCV atklātajā sēdē.

G.Spodris, A.Ramate un A.Mežmalis Sidrabenē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No kreisās: K.Saulīte, Dz. Eglītis, A.Sinka un I.Sīkā DVCV sēdē.