Daugavas Vanagi Latvijā pārstāvju sapulce un vadības vēlēšanas 10.03.2018.

DVL pārstāvju sapulce

2018. gada 10. martā Rīgā, Daugavas Vanagi Latvijā (DVL) telpās Slokas ielā 122, notika DVL pārstāvju sapulce, kurā ievēlēja jauno DVL priekšnieku Andreju Mežmali, DVL valdi, Revīzijas komisiju un Ētikas komisiju, kā arī vēlēja par izvirzītajiem kandidātiem Daugavas Vanagu Centrālās Valdes (DVCV) prezidijam. DVCV prezidijam bija izvirzīti un sapulcē tika  ievēlēti:  Asja Ramate kā DVCV kasiere, Ivars Švānfelds kā DVCV sekretārs.

Sapulce sākās ar DV himnu, dienas kārtības apstiprināšanu, sapulces prezidija, sapulces vadītāja, sapulces protokolētāju izvirzīšanu, Mandātu komisijas, kā arī balsu skaitīšanas komisiju apstiprināšanu. Iepriekšējais DVL Zemes valdes priekšnieks Andris Holms vadīja sapulci un ziņoja par paveikto, par mandātiem un sapulcei reģistrētajiem DVL nodaļu pārstāvjiem ziņoja Ilmārs Baikovs. Reģistrēti pavisam tika 39 mandāti no esošajām 30 nodaļām, 25 nodaļas bija iesniegušas nepieciešamos dokumentus līdz DVL pārstāvju sapulcei.

Jaunievēlētais Daugavas Vanagi Latvijā priekšnieks Andrejs Mežmalis.

Pēc tam sekoja Daugavas Vanadžu priekšnieces Klāras Mētras rūpīgs ziņojums par daudzajiem padarītajiem darbiem, ko Daugavas Vanadzes godam veikušas iepriekšējā gadā un šī gada sākumā. Uz  DVL Zemes valdes priekšnieka amatu bija izvirzīti 2 kandidāti – Andrejs Mežmalis un Asja Ramate, kura no kandidēšanas atteicās. Par DVL Zemes valdes priekšnieku tika ievēlēts bijušais Daugavas Vanagu Centrālās Valdes priekšsēdis, atvaļināts admirālis Andrejs Mežmalis. DVL valdē tika virzīti 15 valdes locekļi, no kuriem pēc vēlēšanām saskaņā ar DVL Statūtiem kā valdes locekļi tika ievēlēti 12. Revīzijas komisijā un Ētikas komisijā tika ievēlēti visi izvirzītie kandidāti, atbilstoši to skaitam pēc DVL Statūtiem. Pārstāvju sapulces dokumenti  par jauno valdes sastāvu, komisiju sastāvu, jauno DVL priekšsēdi tiks vēl iesniegti apstiprināšanai un reģistrēšanai LR Uzņēmuma reģistrā.

Sapulcē par DVL nozarēm ziņoja sekojoši: par jaunatnes un vanadzēnu nozari ziņojumu rakstiski bija sagatavojis G.Spodris, par kultūras nozari un jaunrades centru “Gaisma” ziņoja V.Jansone, par informācijas nozari ziņoja A.Holms, par aprūpes nozari ziņoja L.Braķe, par Ētikas komisijas darbu ziņoja D.Roķe, par Revīzijas komisijas darbu ziņoja E.Smelters, kā arī informāciju par padarītiem darbiem DVL pārstāvju sapulcei deva biedrzinis I.Baikovs un biroja vadītāja A.Ramate. Pēc vēlēšanām DVL pārstāvju sapulce atcēla iepriekšējo DVL priekšnieku A.Holmu, DVL Zemes valdes un komisiju locekļus no pienākumu pildīšanas un pateicās par labajiem darbiem ar ziediem.

Pārstāvju sapulces noslēgumā uzrunu teica jaunievēlētais DVL priekšnieks Andrejs Mežmalis. Savā runā viņš deva pārskatu par plānotajiem darbības virzieniem, būtiskākajiem darbiem, kuri jāpaveic Latvijas simtgades gadā. Sapulces pārtraukumā bija kafijas galds, sarunas un diskusijas. Sapulce noslēdzās ar labi padarītu darbu sajūtu un konkrētām darbu vīzijām, kas tika izvirzītas sapulces gaitā gan no jaunievēlētā DVL priekšnieka Andreja Mežmaļa, gan komisiju un nozaru pārstāvjiem.