Daugavas Vanagi Latvijā ikgadējā pārstāvju sapulce un DVCV prezidija sēde

Š.g. 23.martā notika ikgadējā Daugavas Vanagi Latvijā pārstāvju sapulce. Tās norisi vadīja Daugavas Vanagi Latvijā priekšsēdis, atvaļināts admirālis Andrejs Modris Mežmalis, sapulcē piedalījās Daugavas Vanagu globālās organizācijas priekšsēdis Gunārs Spodris, Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra, DV Latvijā nodaļu vadītāji un pārstāvji, kā arī DVL nozaru vadītāji un DV biedri. Sapulcē lēma par aktuālajiem jautājumiem, darāmajiem darbiem un uzklausīja nozaru pārstāvju ziņojumus.

Pēc sapulces notika kārtējā Daugavas Vanagu  Centrālās valdes prezidija sēde, ko vadīja DV priekšnieks Gunārs Spodris. Iepriekšējā Daugavas Vanagu  Centrālās valdes prezidija sēde notika 2. februārī. Abās DVCV prezidija sēdēs izskatīja aktuālākos jautājumus, kas ir saistīti ar darāmajiem darbiem šogad Latvijā un paredzamo DVCV sēdi Kanādā.