Latvijas Varoņu gads 2019.

 

Šis gads ir Varoņu gads. Mēs atceramies, ka  simts gadus atpakaļ Bermonta armiju sakāva 11. novembri. Armijā bija vācu un krievu spēki, kuri gribēja kundzību saglabāt Latvijā. Tas neizdevās. No tā laika 11. novembris ir kļuvis par Lāčplēša dienu, kuru  mēs svinam katru gadu par godu Latvijas karavīriem. Jo tā diena bija kulminācija 1919. gada cīņām, lai tā Latvija, kura bija proklamēta 18. novembri iepriekšējā gadā, kļūtu par realitāti.

Katrs latvietis tur svētas šīs dienas ar pasākumiem Latvijā un ārzemēs. Daugavas Vanagi, sasauksimies, un svinēsim šis dienas, kuras ir pamats Latvijas valstij šodien un arī nākotnē!

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Gunārs Spodris
DV  prIekšnieks

Svinēsim Lāčplēša dienu un 18.novembri!

 

Daugavas Vanagi Latvijā par godu Lāčplēša dienai un 18. novembrim, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, organizē svinīgo svētku pasākumu, kas notiks 2019. gada 23. novembrī plkst. 12.30 Rīgā, Brīvības ielā 266. Pasākumā piedalīsies sieviešu koris “Daugavas Vanadzes” diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā.

Priecīgus svētkus!

Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieka diasporas jautājumos Aivara Grozas apsveikums Daugavas Vanagiem

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieka diasporas jautājumos Aivara Grozas apsveikums Daugavas Vanagu Centrālās valdes (DVCV) sēdes dalībniekiem. DVCV sēde notika Toronto, Kanādā, 2019. gada 9.- 11. jūlijā. Apsveikuma teksts:

Augsti godātais Daugavas Vanagu priekšnieka kungs,
Augsti godātie Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēdes dalībnieki,
Ārlietu ministrijas vārdā atļaujiet sveikt Daugavas Vanagu valdes pārstāvjus un sēdes dalībniekus. Daugavas Vanagi kā organizācija ir spēlējusi nozīmīgu lomu Latvijas neatkarības idejas saglabāšanā ilgajos okupācijas gados, mūsu Valsts neatkarības atjaunošanā, kā arī ir vienmēr bijusi nozīmīgs Ārlietu ministrijas sabiedrotais un partneris mūsu kopīgo mērķu īstenošanā.
Nesen nosvinējām mūsu Valsts 100. dzimšanas dienu. Ieejot jaunajā simtgadē, mēs raugāmies pretī jauniem mērķiem un izaicinājumiem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Viena no svarīgākajām prioritātēm ir uzturēt un nostiprināt saites ar ārpus Latvijas dzīvojošiem tautiešiem. Ar šā gada janvāri ir stājies spēkā diasporas likums, kas nosaka prioritātes darbam ar tautiešiem ārzemēs, nosaka to, ka Ārlietu ministrija ir koordinējošā valsts iestāde diasporas politikas īstenošanā.
12. jūlijā notiks pirmā Diasporas konsultatīvās padomes sēde. Diasporas konsultatīvās padomes uzdevums būt veidot un koordinēt darbu ar diasporu, ar “ārlatviešiem”, ar tautiešiem plašajā pasaulē.
Man ir patiess gandarījums, ka padomes sastāvā darbosies Daugavas Vanagu Centrālās valdes pārstāvis. Esmu pārliecināts, ka arī diasporas politikas laukā mūsu sadarbība būs tikpat aktīva un radoša, kāda tā ir bijusi visās ārpolitikas un drošības politikas jomās. Šis kopīgais darbs palīdzēs mums satuvināt latviešus visā pasaulē, palīdzēs mums nepazaudēt vienam otru…
Vēlot veiksmes sēdes dalībniekiem, patiesā cieņā
Aivars Groza
Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos

Daugavas Vanagi no visas pasaules Sidrabenē

DVCV svinīgās sēdes dalībnieki sēdes noslēgumā.

  Daugavas Vanagi no piecām valstīm – Austrālijas, ASV, Kanādas, Latvijas un Lielbritānijas, satikās uz gadskārtējo Centrālās valdes sēdi, kura notika no 2019. gada 9. līdz 11. jūlijam. Centrālās valdes uzdevums ir saskaņot Daugavas Vanagu darbību pasaules līmenī. Sēde notika Kanādā, netālu no Toronto, skaistajā Sv. Andreja draudzes lauku īpašumā “Sidrabene “.

Taisnā ceļā no Toronto Dziesmu svētkiem, valdes locekļi devās uz Sidrabeni, kur bija iespēja satikties, sastrādāties un pavadīt jaukus brīžus brīnišķīgās Kanādas dabas klēpī.

Sēdes atklāšanā Gunārs Spodris un Gunta Reynolds.

Svinīgās sēdes dalībnieki.

Svinīgo sēdi, kura notika 10. jūlijā, atklāja Kanādas Daugavas Vanagu priekšsēde Gunta Reynolds. Pēc svētbrīža, ko vadīja mācītāja Ilze Kuplēna – Ewart, klātesošos sveica DV priekšnieks Gunārs Spodris un PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte. Apsveikumu ar vēlējumu aktīvi un ražīgi darboties Latvijas labā Daugavas Vanagiem atsūtīja Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, to nolasīja DV prezidija sekretāre Silvija Kaugere. Sirsnīgus apsveikuma vārdus bija atsūtījis LR Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Aivars Groza, Latvijas Republikas vēstniecība Kanādā un LR ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums, Daugavas Vanagu goda priekšnieks Varimants Plūdons, Daugavas Vanadžu goda priekšniece Ilga Niradija, bijušais DV priekšnieks Juris Augusts. Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra bija atsūtījusi pateicības Daugavas Vanadzēm par labajiem paveiktajiem darbiem.

Kristīnes Saulītes klātbūtne deva iespēju valdes locekļiem no trīs kontinentiem pārrunāt iespējas kopīgi sadarboties vairākos darba laukos, ieskaitot patriotisko audzināšanu, kaŗavīru ģimeņu atbalstu kopā ar organizāciju “Namejs”, kā arī kopīgu darbu Diasporas konsultatīvajā padomē. Padomei būs nopietna loma, saskaņojot darbību diasporas sabiedrībā ar Latvijas valsts iestādēm, tā ir organizēta LR Ārlietu ministrijas paspārnē. Par Daugavas Vanagu pārstāvi padomē ievēlēja Aivaru Sinku no Apvienotās Karalistes.

Daugavas Vanagu Centrālā valde pieņēma sekojošus lēmumus un rezolūcijas:

Lēmumi

Daugavas Vanagu Centrālā valde 2019. gada 11. jūlija sēdē nolemj:

  1. Atlikušos līdzekļus DVCV pārstāvniecības kontā 531018 (1921,31EUR), kas bija nozīmēti studentu stipendijām, pārskaitīt DV Latvijā, lai veicinātu jaunatnes radošo konkursu rīkošanu.

  1. Samazināt dotācijas summu sākot ar 2020. gadu uz 9 eiro par katru biedru DV zemēs ārpus Latvijas. DV Latvijā dotācijas līmenis paliek 5 eiro par katru biedru. Šis lēmums atceļ iepriekšējus lēmumus par dotāciju līmeni.

  1. Sākot ar 2020. gadu neizdot DV Mēnešrakstu esošā formātā. Tā vietā izdot vienu elektronisku eksemplāru gadā, ar iespēju izdrukāt. Valde uzdod DVCV prezidijam rast praktisku izkārtojumu un vadlīnijas šai izmaiņai.

  1. 2020. gadā no 5. līdz 7. jūnijam rīkot DVCV sēdi Klīvlandē, ASV.

  1. Turpinot 2018. gadā pieņemto 6. lēmumu, izdot papildinātas vēlēšanu instrukcijas DVCV rakstiskā sēdē un izsūtīt DV zemēm informācijai.

  1. DVCV izsaka sirsnīgu pateicību DV Kanādā, kā arī DVCV prezidijam par sēdes rīkošanu, un Sv. Andreja draudzes lauku īpašuma “Sidrabene” darbiniekiem un vadībai par laipno uzņemšanu.

Rezolūcijas

Daugavas Vanagu Centrālā valde:

  1. Sveic Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu un novēl viņam laimi, veselību un spēku turpināt darbu Latvijas labā.

  1. Lūdz DV zemēm atbalstīt jauno Brīvības pieminekļa apgaismošanas labdarības kustību “Gaisma mūsu brīvībai!” (http://www.brivibaspiemineklis.lv/), ziedojumus sūtot DVCV pārstāvniecībai.

Gunārs Spodris un Aivars Sinka darbus iesākot.

Sēdes dalībnieki veica nopietnu darbu, sakārtojot DV Centrālās valdes pārstāvniecības finanses un tiesisko izkārtojumu.

Sēdes dalībnieki izteica sirsnīgu pateicību Kanādas un Sidrabenes vadībai par sirsnīgo uzņemšanu. Pēc gada, 2020 gada jūlijā valdes locekļi tiksies Klīvlandē, ASV.

Materiālu preses publikācijai sagatavoja:

Aivars Sinka

Silvija Kaugere

Gunārs Spodris un Līga Nutter Sidrabenē.

No kreisās: G. Spodris, G.Reynolds, Z.Rīders, Toronto Daugavas Vanagu pārstāvji DVCV atklātajā sēdē.

G.Spodris, A.Ramate un A.Mežmalis Sidrabenē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No kreisās: K.Saulīte, Dz. Eglītis, A.Sinka un I.Sīkā DVCV sēdē.

DVCV sēde Kanādā. Gunāra Spodra ievadvārdi sēdes svinīgajai atklāšanai

Ikgadējā Daugavas Vanagu
Centrālās Valdes sēde
no 9. – 11. jūlijam Kanādā.

 

 

DVCV priekšnieka Gunāra Spodra ievadvārdi svinīgajai sēdei

2019. gada 9. jūlijā, Sidrabenē:

Sveicināti, Latvijas patrioti!

Sveicināti Vanagi un Vanadzes!

Mīļie tautieši!

Šogad mēs svinam Latvijas varoņu gadu. Ir pagājuši simts gadi, kopš Latvija kļuva par realitāti, jo 18. novembrī tā bija tikai ideja. Simts gadus atpakaļ tika padzīti boļševiki un Bermonta armija tika sakauta. Tikai vēl atlika Latgali atbrīvot. Tas viss tika panākts kopā ar sabiedrotiem. Šogad paiet arī 75 gadi, kad Padomju Savienības armija pārgāja Latvijas robežu. Asiņainā kauja bija Mozuļos, tuvu pie Krivandas, kur simtiem latviešu karavīri krita 16. jūlijā 1944. gadā aizstāvot Latvijas robežu. Latviešu cerības uz neatkarīgu valsti nebija sabiedroto pēckara plānos. Latviešu leģionāri Rietumos dibināja Daugavas Vanagus, lai saturētu trimdas kopību, un mēs svinēsim 75 gadus mūsu organizācijai nākošgad. Mēs uzvarējām karsto un auksto karu. Padomju Savienība sabruka, jo tās ekonomika nevarēja sacensties ar Rietumiem. Trimdas tautiešu atbalsts radiem Latvijā parādīja, ka viņi nedzīvo nekādā padomju paradīzē. Tomēr laiki mainās un mums arī jāmainās, lai mēs varētu turpināt dot palīdzību Latvijai. Aprūpes darbs samazinājās, jo leģionāru skaits ir stipri krities ( jūlijā bija 105 leģionāri Latvijā, kuriem palīdzam ). Arī Daugavas Vanagu biedru skaits samazinājās ar katru gadu. Tādēļ ir jānovērtē spējas un jāsaredz, kur mūsu darbība var būt sekmīga un atbilstoša Daugavas Vanagu mērķiem. Mums ir jāsadarbojas vairāk ar citām patriotiskām organizācijām, kopīgi varam sasniegt vairāk. Mums ir jācīnās par pareizu Latvijas vēstures vērtējumu Otrajā pasaules karā un pēc tam, jo mūsu ienaidnieki turpina savu propagandu. Mums ir jāpaplašina darbs ar jaunatni Latvijā un ārzemēs. Mums ir jāturpina aprūpes darbs leģionāriem, daudzbērnu ģimenēm un citiem. Šis darbs ir pamats visai mūsu darbībai. Mums jāturpina svinēt atceres dienas, jo nedrīkstam aizmirst mūsu vēsturi. Un vissvarīgākais – mums jācīnās par latviešu valodu un kultūru. Jo tikai tā pastāvēs brīva, neatkarīga Latvijas valsts.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

 

 

1 2 3 4 5 13