Daugavas Vanagu 74. dzimšanas dienas svinīgais pasākums

2019. gada 28. decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā par godu Daugavas Vanagu organizācijas 74. dzimšanas dienai notika svinīgs pasākums. To ievadīja dziesma par Latvijas karogu ar Raiņa vārdiem, kuros ir izteikta liela un klusa mīlestība:

“Klusi rokas uzliekam
Brīvās Latvijas karogam;
Topi, audzi, brīvā Latve,
Brīvu tautu kopībā!
Tavi bijām, tavi esam,
Tavi būsim mūžībā.

Klātesošie visi kopīgi nodziedāja Latvijas himnu, kā arī Daugavas Vanagu himnu – Lāčplēšu dziesmu. Skaistas svētku sajūtas klātesošajiem sagādāja koncerts, kurā godalgotais VEF kultūras pils sieviešu koris “Daugavas Vanadzes” brīnišķīgās un talantīgās diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā dziedāja daudzas skaistas dziesmas, tajā skaitā R. Paula, A. Legzdiņa, M. Gruzīša, brāļu Ziemeļu, arī vienu reti dzirdētu admirāļa T. Spādes dziesmu Latvijai. Visās dziesmās bija jūtams koncerta galvenais vadmotīvs – veltījums Latvijas brīvības cīnītājiem un varoņiem. Koncertā skanēja arī dzejas lasījumi, pie klavierēm bija koncertmeistare Ligita Ozola, pasākumu kuplināja brāļu Jansonu dziedātās dziesmas. 

Ievadrunu teica Daugavas Vanagi Latvijā priekšsēdētājs, atvaļināts admirālis Andrejs Mežmalis, kā arī Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra, kura nolasīja apsveikumu no Daugavas Vanagu organizācijas priekšnieka Gunāra Spodra un apsveikumus no Daugavas Vanagu mītņu zemju organizāciju vadītājiem un pārstāvjiem. Ievadrunas teica arī Daugavas Vanagu Centrālās Valdes locekle, prezidija sekretāre Silvija Kaugere, kura uzsvēra ikkatra biedra nozīmi organizācijas pastāvēšanā cauri laikiem, kā arī cilvēkus vienojošos Latvijas ideālus, un  Rīgas Latviešu biedrības vadītājs Guntis Gailītis, kurš savā runā pieskārās Rīgas Latviešu biedrības vēstures ļoti nozīmīgajām un interesantajām lappusēm. Sanākušie patiesi sirsnīgā atmosfērā, ar kopīgi dziedātām dziesmām un prieku, godam nosvinēja organizācijas 74. gadadienu.

Gunāra Spodra sveiciens Latvijas svētkos

Patriotiski sveicieni mūsu valsts  svētkos jums visiem. Ir pagājis  101 gads no laika, kad Latvijas valsti  proklamēja. Un, kaut pusi no tā laika mūs apspieda okupācijas, tomēr ir liels brīnums, cik daudz Latvija ir sasniegusi īsā laikā.  Stabila demokrātija ar nodrošinātām robežām.  Lēna ekonomiska izaugsme ar Eiropas atbalstu.  Latviešu valoda un kultūra ir droši nostiprināta valstī. Nav konflikti ar minoritātēm.  Ir jau problēmas, bet tādas ir katrā valsti. Domāsim pozitīvi, lai valsts attīstās normāli.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Gunārs  Spodris
DV priekšnieks

Latvijas Varoņu gads 2019.

 

Šis gads ir Varoņu gads. Mēs atceramies, ka  simts gadus atpakaļ Bermonta armiju sakāva 11. novembri. Armijā bija vācu un krievu spēki, kuri gribēja kundzību saglabāt Latvijā. Tas neizdevās. No tā laika 11. novembris ir kļuvis par Lāčplēša dienu, kuru  mēs svinam katru gadu par godu Latvijas karavīriem. Jo tā diena bija kulminācija 1919. gada cīņām, lai tā Latvija, kura bija proklamēta 18. novembri iepriekšējā gadā, kļūtu par realitāti.

Katrs latvietis tur svētas šīs dienas ar pasākumiem Latvijā un ārzemēs. Daugavas Vanagi, sasauksimies, un svinēsim šis dienas, kuras ir pamats Latvijas valstij šodien un arī nākotnē!

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Gunārs Spodris
DV  prIekšnieks

Svinēsim Lāčplēša dienu un 18.novembri!

 

Daugavas Vanagi Latvijā par godu Lāčplēša dienai un 18. novembrim, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, organizē svinīgo svētku pasākumu, kas notiks 2019. gada 23. novembrī plkst. 12.30 Rīgā, Brīvības ielā 266. Pasākumā piedalīsies sieviešu koris “Daugavas Vanadzes” diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā.

Priecīgus svētkus!

1 2 3 4 13