Atbalsts grāmatai par Zemessardzi

12. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā lūdz DV zemēm atbalstīt Latvijas Republikas (LR) Zemessardzes (ZS) projektu izdot grāmatu par Zemessardzes vēsturi sakarā ar Zemessardzes 25.gadu jubileju.

Laipni lūdzu visus DV biedrus un tautiešus plašajā pasaulē atbalstīt šo Latvijas Zemessardzes (ZS) iecerēto projektu izdot grāmatu par Latvijas Republikas Zemessardzes vēsturi, nosūtot naudas atbalstu uz NODIBINĀJUMS “DAUGAVAS VANAGU CENTRĀLĀS VALDES PĀRSTĀVNIECIBA LATVIJĀ ” FONDS, Reg. Nr. 40008004689;

Konta Nr. LV02 UNLA 0001 0037 0041 2, AS “SEB BANKA”; SWIFT kods: UNLALV2X, Vecrīgas filiāle, Grēcinieku-9, Rīga, LV-1050, norādot atbalsta/ziedojuma mērķi: „Atbalsts Zemessardzes vēstures grāmatai”.

Šī LR Zemessardzes tapšanas un darbības vēstures grāmata būs turpinājums LR Aizsargu vēsturei, kas BŪTU JĀZIN KATRAM LATVIEŠU JAUNIETIM LATVIJĀ UN ĀRZEMĒS.

Atbalstīsim šīs vērtīgās grāmatas tapšanu un izdošanu, lai minētie vēsturiskie
notikumi neiet zudumā un paliek mūsu tautas atmiņā!

Andrejs Mežmalis

Pilns DV CV sēdes rezolūcijas teksts skat.:  12.rezolucija – 2014.g. raksts