Atbalstam Latvijas Okupācijas muzeja Nākotnes nama celtniecību

Clipboard01

ATBALSTAM

Latvijas Okupācijas muzeja NĀKOTNES NAMA celtniecību parakstoties par to!

Nav pieļaujama Latvijas Okupācijas muzeja piebūves novilcināšana vai apturēšana!

Pievienojamies tiem, kas atbalsta Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukciju – pasaulē cienītā arhitekta Gunāra Birkerta plānoto NĀKOTNES NAMA celtniecību.

Pievienojamies tiem, kas vēlas, lai Latvijas simtgadē Okupācijas muzejs pilnībā veic savu misiju:

  • saglabāt dzīvu tautas atmiņu un liecības par Latvijas okupācijas periodā 20. gadsimtā pārdzīvoto;
  • atgādināt Padomju Savienības komunistiskā un Vācijas nacionālsociālistiskā režīma noziegumus pret Latvijas valsti, tautu un zemi, tautas pretošanos, valsts atjaunošanu un ilgstošās okupācijas sekas;
  • pieminēt okupācijas varu nogalinātos, represētos un vajātos.

Cienot muzeja ēkas arhitektu Gunāra Lūša–Grīnberga un Dzintara Dribas celto ēku un autoru sākotnējo plānu, paplašināsim to muzeja pilnvērtīgam darbam. Nav pieļaujama Latvijas Okupācijas muzeja attīstības novilcināšana vai apturēšana.

Parakstu lapas: OM_Nākotnes_Nams_parakstu_lapa

NN paraksta lapa (1)

Aizpildītas parakstu lapas, lūdzu, nosūtīt Okupācijas muzejam

Raiņa bulvārī 7, Rīga LV-1050!

Okupācijas muzeja mājas lapa: www.okupacijasmuzejs.lv