Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieka diasporas jautājumos Aivara Grozas apsveikums Daugavas Vanagiem

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieka diasporas jautājumos Aivara Grozas apsveikums Daugavas Vanagu Centrālās valdes (DVCV) sēdes dalībniekiem. DVCV sēde notika Toronto, Kanādā, 2019. gada 9.- 11. jūlijā. Apsveikuma teksts:

Augsti godātais Daugavas Vanagu priekšnieka kungs,
Augsti godātie Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēdes dalībnieki,
Ārlietu ministrijas vārdā atļaujiet sveikt Daugavas Vanagu valdes pārstāvjus un sēdes dalībniekus. Daugavas Vanagi kā organizācija ir spēlējusi nozīmīgu lomu Latvijas neatkarības idejas saglabāšanā ilgajos okupācijas gados, mūsu Valsts neatkarības atjaunošanā, kā arī ir vienmēr bijusi nozīmīgs Ārlietu ministrijas sabiedrotais un partneris mūsu kopīgo mērķu īstenošanā.
Nesen nosvinējām mūsu Valsts 100. dzimšanas dienu. Ieejot jaunajā simtgadē, mēs raugāmies pretī jauniem mērķiem un izaicinājumiem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Viena no svarīgākajām prioritātēm ir uzturēt un nostiprināt saites ar ārpus Latvijas dzīvojošiem tautiešiem. Ar šā gada janvāri ir stājies spēkā diasporas likums, kas nosaka prioritātes darbam ar tautiešiem ārzemēs, nosaka to, ka Ārlietu ministrija ir koordinējošā valsts iestāde diasporas politikas īstenošanā.
12. jūlijā notiks pirmā Diasporas konsultatīvās padomes sēde. Diasporas konsultatīvās padomes uzdevums būt veidot un koordinēt darbu ar diasporu, ar “ārlatviešiem”, ar tautiešiem plašajā pasaulē.
Man ir patiess gandarījums, ka padomes sastāvā darbosies Daugavas Vanagu Centrālās valdes pārstāvis. Esmu pārliecināts, ka arī diasporas politikas laukā mūsu sadarbība būs tikpat aktīva un radoša, kāda tā ir bijusi visās ārpolitikas un drošības politikas jomās. Šis kopīgais darbs palīdzēs mums satuvināt latviešus visā pasaulē, palīdzēs mums nepazaudēt vienam otru…
Vēlot veiksmes sēdes dalībniekiem, patiesā cieņā
Aivars Groza
Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos