Grāmatas

Atv. flotiles admirāļa Andreja Modra Mežmaļa grāmata “Latviešu leģions”, izdota Rīgā, 2010. gadā.

Latviešu valodā:

LATVIEŠU LEĢIONS-VĀKS-2010

LATVIEŠU LEĢIONS – Jan 2010

Angļu valodā:

LATVIAN LEGION-LV-Cover

LATVIAN LEGION-English 2008