Apsveikums Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā

 

Sveicu visu lielo Daugavas Vanagu saimi 4. maijā –
Latvijas Republkas neatkarības atjaunošanas dienā!

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Gunārs Spodris,

Daugavas Vanagu priekšnieks