Daugavas Vanagu priekšnieka Gunāra Spodra apsveikums svētkos

 
Apsveicu DVCV un visus Vanagus, Vanadzes un Vanadzēnus Lāčplēša dienā un Latvijas valsts 102 gadu dzimšanas dienā. Sūtu jums patriotiskus sveicienus un drosmi izturēt šos grūtos laikus. Turēsimies kā viena kopiena,  lai turpinātu aizstāvēt brīvu un neatkarīgu Latvijas valsti.
 
               Daugavas Vanagi, sasauksimies!   
                                               
Gunārs Spodris     
DV priekšnieks