DV CV prezidija sēde 7. aprīlī par medikamentu piegādēm un palīdzības nodrošināšanu

7. aprīlī Rīgā, Slokas ielā 122, notika Daugavas Vanagu Centrālās Valdes ( DVCV ) prezidija sēde. To vadīja DVCV priekšnieks Gunārs Spodris, sēdē piedalījās DVCV kasiere Asja Ramate, DVCV sekretārs Ivars Švānfelds objektīvu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties. Prezidija sēdē piedalījās Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra, sēdē pieaicināti bija arī DV Latvija priekšsēdis Andrejs Mežmalis, DV Latvija saimniecības daļas vadītājs Andris Staklis, DVCV pārstāvniecības Latvijā vadītājs Dainis Margēvičs, kurš iepazīstināja klātesošos ar aktuālajiem medikamentu sadales jautājumiem. Prezidija sēdē izskatīja vairākus būtiskus jautājumus, kas attiecas uz DVCV darbu tālāku plānošanu, tajā skaitā par Daugavas Vanagu lielo ikgadējo kopā sanākšanu, kas šogad paredzēta Latvijā. Centrālais prezidija sēdes jautājums bija palīdzība bijušajiem leģionāriem, nepieciešamo medikamentu sadale, piegāde, apmaksa, kā arī piegāžu nepārtrauktības nodrošināšana. To kā būtisku un neatliekamu jautājumu virzīja DVCV priekšnieks Gunārs Spodris uzsverot, ka medikamentu piegādes nepārtrauktības nodrošināšanai ir nepieciešami arvien līdzekļi, tie nav pietiekami, bet medikamentu plūsmai jābūt nepārtrauktai, un, lai nodrošinātu palīdzības apjomu kā līdz šim, DVCV priekšnieks Gunārs Spodris aicina tautiešus ziedot  tieši šim mērķim – medikamentu iepirkšanai un izsniegšanai bijušajiem leģionāriem.

Ziedojumi ieskaitāmi tāpat kā līdz šim, Fondam “Daugavas Vanagu Centrālās Valdes pārstāvniecība Latvijā”, reģ. Nr. 40008004689. bankas rekvizīti:

AS “SEB BANKA”, Vecrīgas filiāle

Konta Nr. LV02 UNLA 0001 0037 0041 2

SWIFT kods: UNLALV2X

 

Oskaram Kalpakam veltītā radošā literārā konkursa svinīgais noslēgums

Foto: I.Tauriņa, EP deputāta A.Pabrika birojs. Kopbilde.

2018. gada 6. aprīlī Rīgā, Kara muzejā, notika Oskaram Kalpakam veltītā Latvijas skolu jaunatnes radošā literārā konkursa svinīgais noslēgums. Jaunieši no ļoti daudzām Latvijas skolām bija iesūtījuši konkursam radošus, skaistus, izjustus darbus par Oskaru Kalpaku, gan brīnišķīgas pasakas, gan esejas. Konkurss, kas veltīts Oskaram Kalpakam, notiek jau desmit gadus pēc kārtas un šogad Latvijas simtgades zīmē. Uz konkursa noslēgumu tika aicināti visi finālisti un viņu skolotāji. Pasākumā ar uzrunām, laba vēlējumiem visiem konkursantiem, kā arī atziņām par Latvijas valsts stiprināšanu un esošajām aktualitātēm, piedalījās DV CV priekšsēdis Gunārs Spodris, DV Latvija priekšsēdis Andrejs Modris Mežmalis, konkursa ilggadējā patronese EP deputāte Inese Vaidere, EP deputāts Artis Pabriks, LU prorektore Ina Druviete, Pulkveža O.Kalpaka piemiņas fonda valdes loceklis Mārtiņš Stirāns.

Sarunas pēc konkursa noslēguma, priekšplānā I. Akuratere, A.Pabriks, A.Mežmalis, K.D.Bitēna.

Par konkursa norisi un darbu vērtējumiem rūpējās žūrija, īpaši konkursa organizatores – filoloģe Sarma Dreimane un DV Latvija informācijas nozares vadītāja Silvija Kaugere, kā arī konkursa žūrijas vadītāja, Iespējamās misijas skolotāja Liene Dreimane. Svinīgo pasākumu ieskandināja mākslinieces – dziedātaja Ieva Akuratere, dzejniece un aktrise Kristīne Dina Bitēna. Dziesmas, kā arī to īpašie ievaddvārdi, kā Atmodas un laika zīmju noskaņu dziļi izjusts stāstījums, izskanēja no Ievas Akurateres. Pārmaiņus ar dziesmām dzeja, kā arī konkursa labāko darbu lasījumi skanēja ļoti izjustā un bezgala skaistā aktrses Kristīnes Dinas Bitēnas lasījumā. Pasaku par Oskaru Kalpaku bija uzrakstījusi Evelīna Balode, viņas pasakas radošais, vienreizējais gars, apbūra visus klātesošos ar savu skaistumu. Pasākums kopumā noritēja divās daļās, sākumā apbalvojumus pasniedza EP deputāte Inese Vaidere un Daugavas Vanagi jaunāko klašu skolēniem, pēc tam balvas no EP deputāta Arta Pabrika un Daugavas Vanagiem saņēma vecāko klašu audzēkņi, no kuriem 4 vislabākie mēros ceļu uz Briseli, tie ir – Dāvids Rubens,  Kalvis Kārlis Vanags, Ance Žagare un Kārlis Griška. Balvās visiem finālistiem tika pasniegtas gan grāmatas, gan skaistas rozes, gan EP sarūpētie suvenīri. Pasākuma noslēgumā bija kafijas galds, pie kura viesi kavējās sarunās vēl ilgi pēc konkursa.

Uzrunu visiem konkursa dalībniekiem saka EP deputāte Inese Vaidere.

Svinīgais pasākuma sākums. Mākslinieces Kristīne Dina Bitēna un Ieva Akuratere.

Foto: I.Tauriņa. Žūrijas priekšsēdētāja L.Dreimane, DVL priekšsēdis A.Mežmalis, konkursa organizatore S.Dreimane, konkursa fināliste ar EP deputātu A.Pabriku.

Foto: I.Tauriņa, EP deputāta A.Pabrika birojs. Četri konkursa galveno balvu ieguvēji, centrā – EP deputāts A.Pabriks.