Vanadzēnu salidojums 2015. gadā

Šī gada 18.augustā notika 16. Vanadzēnu salidojuma un nometnes atklāšana Eglaines pamatskolā, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, starp Balviem un Rēzekni, netālu uz zimeļaustrumiem no lielā Lubānas ezera, kura apkārtnē Otrā pasaules karā notika Lubānas kaujas, kurās piedalījās Latviešu leğiona karavīri. Anita Stalidzāne vadīja Vanadzēnu pasākumu, sadarbībā ar Vanadzēnu vadītāju Gunāru Spodri, kā arī ar vietējās Eglaines pamatskolas un vietējās pašvaldības vadībām. Ļoti rosīgu darbu bija veikusi Anita Stalidzāne, šī pasākuma vadītāja, veicot burvīgu koordināciju un sadarbību ar Vanadzēnu vadītāju, vietējām skolām un Vanadzēnu kopu vadītājiem, iesaistot arī vietējo skolu un pašvaldību vadītājus un Vanadzēnu vecākus. Vanadzēnu salidojuma atklāšanas laikā, apsveikumus nodeva vietējās pašvaldības un Eglaines pamatskolas vadība, Vanadzēnu vadītājs Gunārs Spodris, DV Latvijā valdes priekšsēdis Andris Holms, DV Latvijā Vanadžu priekšniece Klāra Mētra un DV priekšnieks Andrejs Mežmalis. Pēc Vanadzēnu salidojuma atklāšanas un ļoti kvalitatīvi sagatavotām un labām pusdienām iesākas daudz un dažādas Vanadzēnu nodarbības.

Andrejs Mežmalis

DV priekšnieks

Foto un teksts skat. : Vanadzenu salidojums – 2015.g.