DV Centrālā Valde

Andrejs Mežmalis – DV priekšnieks un DV CV valdes priekšsēdis
Ivars Švānfelds – DV CV sekretārs
Andris Staklis – DV CV kasieris
Aivars Sinka – Anglija; DV CV priekšsēža 1.vietnieks un Informācijas nozares vadītājs
Aleksandrs Grimms – Austrālija
Andris Kursietis – ASV
Zigurds Rīders – ASV
Gunta Reynolds – Daugavas Vanadžu priekšniece
Jānis Lūsis – Kanāda
Andris Holms – Latvija
Mārtiņš Bērziņš – Vācija
Ilgvars Gūtmanis – Zviedrija