Rekvizīti

Nodibinājums Daugavas Vanagu Centrālās Valdes pārstāvniecība Latvijā, Fonds

Reģ.Nr.40008004689

Rīga, Mārstaļu iela 5, LV-1050

Banka:

AS “SEB BANKA”, Vecrīgas filiāle

Konta Nr. LV02 UNLA 0001 0037 0041 2

SWIFT kods: UNLALV2X